fbpx

5 veljače, 2021

Banija u srcu

Zavičajno udruženje Banijaca, potomaka i prijatelja Banije, koje u Beogradu postoji već 14 godina, pokrenulo je humanitarnu akciju pod nazivom “Banijo naša nezaboravljena” i otvorilo račun za pomoć Banijcima koji su u potresu izgubili svoje domove