Bolnica Sveti Sava na Savskom trgu u Beogradu

Srpsko-hrvatske graditeljske veze

Kao rezultat rada hrvatskih arhitekata danas u Beogradu i mnogim gradovima u Srbiji imamo veliki broj javnih i privatnih građevina velikog arhitektonskog značaja, ističe Aleksandar Kadijević, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu