Esad-paša

Esad-paša Toptani – Albanac koji je volio Srbe

Kada je u Velikom ratu u zimu 1915. godine srpska vojska bila primorana na povlačenje, Esad-paša Toptani, koji je vojno i politički kontrolirao veći dio Albanije, donio je tada nekoliko odluka koje su, doslovno, spasile srpsku vojsku i izbjeglice od potpunog uništenja