Sakib Mahmuljin

Sakib na liječenju

Sud BiH osudio je komandanta Armije BiH Sakiba Mahmuljina na osam godina zatvora zbog toga što nije spriječio gnusne zločine odreda „El Mudžahid“ na području Vozuće, kao što su i ritualna odsijecanja glava zarobljenih. Nakon izrečene presude Mahmuljin je „otišao“ u Tursku na liječenje

Žumberački Srbi

Granica kao sudbina

Danas se stanovništvo, koje se još u 16. stoljeću deklariralo srpskim, a naselilo se u hrvatskom pograničnom pojasu Žumberačke gore i Bele krajine u Sloveniji, može pronaći još jedino unutar slovenske općine Črnomelj, točnije njezinim selima Adlešići, Bojanci, Marindol, Milići te Paunovići. Najpoznatiji izdanak ovog naroda je glumac Radko Polič