Građanski rat u Americi

Raspad sistema

Najveći problem ovog filma je i najveći problem ovog vremena. Ovo je beznadno doba i film „Građanski rat u Americi“ je priča bez nade. Ona ne potiče nikakav pacifistički osjećaj, antiratni revolt ili civilizacijski poziv na mir

kralj improvizacije

Kralj improvizacije

U knjizi “Čarobnjak Radmilović” Mira Banjac za Zorana Radmilovića kaže da je on bio “ćutolog”, fini čovjek posebne duše, glumac koji je svojim šalama htio usrećiti ljude