studeni 10, 2017

Više od 200 novih naslova

Na izložbi otvorenoj 9. novembra biblioteka ‘Prosvjete’ u Zagrebu je predstavila preko 200 naslova nabavljenih na 62. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. Po riječima voditeljice

Pročitaj članak »

Ustavna tužba

Pred sudovima Republike Hrvatske vodim više sudskih postupaka. Svi ti postupci odnose se na zaštitu prava vlasništva na istoj nekretnini. Tako vodim postupke radi razvrgnuća

Pročitaj članak »