Žene na istoku i dalje u nepovoljnom položaju

Piše: Tijana Šašić

U Vukovaru su 12. februara predstavljeni rezultati istraživanja o položaju žena u Vukovarsko-sremskoj županiji

Predstavljanje izveštaja o politikama rodne ravnopravnosti u Vukovarsko-sremskoj županiji

Žene su u većoj meri podzastupljene u upravljačkim telima i odborima i ne primaju istu platu kao i muškarci za isti posao. Žene teže napreduju u današnjem hrvatskom poslovnom okruženju, dok u svojim sredinama moraju ostvarivati puno bolje rezultate od muškaraca kako bi bile priznate – rečeno je na konferenciji za medije, koju je organizovao Evropski dom Vukovar povodom predstavljanja izveštaja o politikama rodne ravnopravnosti u Vukovarsko-sremskoj županiji.

Istraživanje je nastalo u okviru projekta „Lokalne politike pod povećalom-praćenje provedbe Ciljeva održivog razvoja u lokalnim zajednicama“, koji je podržan s 90.000 eura finansijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Poziva 5 za srednje projekte Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj. Projekat zajednički provode tri partnerske organizacije – Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske (CROSOL) iz Zagreba, Evropski dom Vukovar iz Vukovara i Omladinsko udruženje Podum iz Otočca, a usmeren je na jačanje zagovaračkih kapaciteta organizacija civilnog društva u Vukovarsko-sremskoj i Ličko-senjskoj županiji.

Tokom projekta Evropski dom Vukovar je proveo anketu, čiji je cilj bio ispitati stavove građana Vukovarsko-sremske županije o rodnoj ravnopravnosti unutar županije. Anketirano je 43 građana koji su se izjasnili ne samo o položaju žena, već i o položaju LGBTIQ+ osoba. Anketirani primećuju da su LGBTIQ+ osobe takođe u diskriminatorskom položaju, kako u radnoj sferi, tako i u političkoj. Preko 70% ispitanih smatra da LGBTIQ+ osobe teže napreduju u poslovnom svetu, kao i to da su podzastupljene u upravljačkim telima i odborima.

Situacija na terenu teška, ali ima i pozitivnih pomaka

Prema rečima Dijane Antunović-Lazić, izvršne direktorice Evropskog doma Vukovar, situacija u segmentu rodne ravnopravnosti u Gradu Vukovaru i Vukovarsko-sremskoj županiji je na vrlo niskoj razini.

„Nije prisutna čak ni svest o potrebi rada na strateškim dokumentima i provođenju javnih politika kroz rodno osetljiv proračun. Naše preporuke za poboljšanje situacije idu u smeru organizovanja edukativnih kampanja i radionica, kako bi se javnost što više osvestilo za ovu problematiku“, poručila je Lazić.

O problemu rodne ravnopravnosti govorio je i predsednik županijskog Poverenstva za ravnopravnost polova Vukovarsko-sremske županije Srđan Jeremić.

„Postoji mnogo problema o ovom pitanju koje mi kao društvo moramo da rešavamo. Ali, ono što smo u našim analizama na sednicama Poverenstva uočili, jeste da pozitivni trendovi i pomaci unazad dvadesetak godina ipak postoje. U županijskim službama imamo sve više žena koje zauzimaju rukovodeće položaje – pročelnice, direktorice, većnice… Položaj žene je i dalje kompleksan, jer još uvek živimo u patrijarhalnom društvu, gde žene zaostaju za muškarcima u svim sferama“, zaključio je Jeremić.


Ako imate prijedlog teme za nas, javite se na portal@privrednik.net

Pratite P-portal i na društvenim mrežama: