Niti rade, niti studiraju

Piše: Tijana Šašić

Mlade koji spadaju u tzv. NEET grupu potrebno je dodatno motivisati i osnaživati, kako bi se vratili u sistem iz kojeg su izašli najčešće zbog nepoverenja ili teških životnih okolnosti

NEET mladi
Foto: Jovica Drobnjak

This post is also available in: English (Engleski)

Samo 28,2% mladih iz Vukovara ima želju da ostane u tom gradu, dok drugi planiraju svoj život graditi u nekoj drugoj sredini, bilo u Hrvatskoj ili inostranstvu. To su pokazali rezultati istraživanja „Navike i potrebe mladih grada Vukovara“, koje je Proni centar za socijalno podučavanje proveo 2021. godine među 300 mladih od 15 do 30 godina. Mladi su istakli da u gradu manjka perspektive za normalan život, a nešto više od polovine ispitanih smatra da nema priliku učestvovati u oblikovanju lokalne politike, već to drugi čine u njihovo ime. Kao najveće probleme u zajednici s kojima se susreću i koji ih opterećuju istaknuli su i fizičko nasilje među mladima, nedostatak tolerancije prema manjinskim grupama, nezaposlenost mladih i ovisnost o drogama, alkoholu i duvanu.

U takvoj atmosferi pravi je izazov zadržati mlade, a posebno one mlade koji pripadaju takozvanoj NEET grupi, mlade koji nisu zaposleni, ne obrazuju se niti usavršavaju (akronim od engl. Not in Education, Employment or Training).

Dimitrije Vladić iz Podrinja – sela u sastavu opštine Markušica u Vukovarsko-sremskoj županiji, jedan je od dvadesetak mladih uljučenih u projekat „Pronađena NEET“.

– Želim naučiti kako pisati EU projekte i povući novac iz evropskih fondova da bih ostvario svoju viziju, kaže Dimitrije koji je upisao besplatan program obrazovanja za saradnika za izradu i provođenje EU projekata, jedan od programa obrazovanja koji nudi „Pronađena NEET“.

NEET mladi
Dimitrije Vladić, foto: Tijana Šašić

Projekat zajednički provode Proni centar za socijalno podučavanje iz Vukovara i Osijeka i partnerske organizacije Pučko otvoreno učilište Osijek, Nansen dijalog centar Osijek, Razvojna agencija Vukovarsko-sremske županije i područne kancelarije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Vukovar i Osijek.

Ovaj projekat, čija su ciljna grupa neaktivni mladi u dobi od 15 do 29 godina života, sa naglaskom na pripadnike nacionalnih manjina iz ruralnih sredina, odvija se u okviru programa Evropskog socijalnog fonda pod nazivom „Pronađi me“ – provođenje aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu, a finansiran je sredstvima EU u ukupnom iznosu od 1.557.623,41 kuna. Projekat koji je započeo u julu 2021. godine provodiće se ukupno 18 meseci na području dve županije – Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske, sve do januara 2023. godine.

NEET mladi – mladi koji niti rade, niti studiraju

– NEET grupu čine mladi ljudi koji su trenutno nezaposleni i nisu u evidenciji HZZ-a, koji nisu u sistemu redovnog školovanja ili nekog drugog oblika obrazovanja odraslih poput prekvalifikacije ili osposobljavanja i koji ne primaju nikakvu novčanu naknadu. To nisu nužno marginalizovane grupe mladih, već oni koji se u trenutku uključivanja u projekat ne nalaze u procesu obrazovanja i nisu na tržištu rada, a po starosnoj dobi pripadaju našoj ciljnoj grupi od 15 do 29 godina života. Cilj projekta je prikupiti 30 mladih osoba sa područja ove dve županije, animirati ih i uključiti u jedan ili više programa obrazovanja koji se nude. Trenutno je odaziv takav da je tek 20-ak mladih uključeno u projektne aktivnosti. To su pretežno mladi iz ruralnih sredina, s područja opština Markušica, Lovas i Andrijaševci u Vukovarsko-sremskoj županiji, a u gradovima poput Vukovara i Osijeka nemamo uopšte zainteresovanih. Očekivali smo veći odaziv, s obzirom na to da smo projekat promovisali putem lokalnih medija, društvenih mreža, opština, gradova i ličnih kontakata – pojašnjava Goran Jelenić, asistent na projektu i voditelj kancelarije Proni centra za socijalno podučavanje u Vukovaru.

NEET mladi
Goran Jelenić, foto: Tijana Šašić

Projektom „Pronađena NEET“ mladima se pruža mogućnost pohađanja pet verifikovanih programa koje provodi Pučko otvoreno učilište Osijek. To su programi za menadžera/saradnika za izradu i provođenje EU projekata, za koji vlada i najveće interesovanje polaznika. Zatim tu su još i programi za negovatelja, operatera na PC računaru, grupni tečaj nemačkog jezika i program za cvećara/aranžera koji je privukao najviše ženski deo populacije mladih. Svi ovi programi su besplatni i uvode se u radnu knjižicu, a polaznicima je pokriven i putni trošak. Prve edukacije su započele u februaru, nastavljene u martu i aprilu, a prijave za zainteresovane su otvorene do septembra ove godine. Za deset mladih koji se u toku projekta pokažu kao najaktivniji, osiguran je besplatan program obuke za sticanje vozačke dozvole za B kategoriju, čime se nastoji povećati mobilnost mladih. Za sve programe je obezbeđena stručna praksa, pomoću koje će se polaznici povezati sa potencijalnim poslodavcima.

Treba verovati u mlade

– Za program NEET sam saznao preko Mirovne grupe mladih iz Vukovara čiji sam dugogodišnji volonter. Nakon što sam završio gimnaziju, upisao sam hrvatski jezik i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Odustao sam od studija već na prvoj godini, jer nisam bio srećan na tom fakultetu, koji sam upisao na nagovor drugih. Pošto sam tada bio nezaposlen, uključio sam se u ovaj program da bih dobio neki sertifikat, ali i ostvario željene ciljeve. U međuvremenu sam se zaposlio kao konobar, kako bih imao od čega živeti i da ne ovisim previše o roditeljima – kaže 18-godišnji Dimitrije Vladić, polaznik edukacije i pripadnik srpske nacionalne manjine.

Dimitrije se od malena bavi muzikom, peva i komponuje pesme, svira harmoniku, gitaru i klavir. Nastupa na privatnim žurkama, u kafićima i barovima. Muzika mu je trenutno hobi, kojim se u budućnosti želi baviti profesionalno. Cilj mu je jednoga dana imati, kako kaže, nešto svoje privatno, neki bar u kojem bi se odvijali različiti kulturni sadržaji. Do tada želi stvoriti „VUurban“ – urbanu zajednicu u Vukovaru, koja bi okupila mlade umetnike, željne stvaranja i dokazivanja.

– Hteli bismo pokrenuti Vukovar i napraviti jednu aktivističku priču. Zanima nas tzv. street scena – ulični svirači, oslikavanje fasada i digitalna umetnost. Da bi to ostvarili, trebaju nam EU projekti i zbog toga sam upisao program za saradnika za izradu i provođenje EU projekata. Želim naučiti kako pisati EU projekte i povući novac iz evropskih fondova da bih ostvario svoju viziju. Ovo mi je prva edukacija ovakve vrste i ja sam sebe pronašao u ovome – nastavlja Vladić.

Kada je pre nekoliko godina došao u Mirovnu grupu mladih, bio je, kako kaže, totalno izgubljen, bez pravca i sadržaja, a mirovni aktivisti puno su mu pomogli da sebe pronađe u onome što voli. To isto želi i drugim mladim osobama. Smatra da treba verovati u nove generacije.

– Puno se očekuje od mladih, koji žive u jednom izazovnom vremenu i njihov položaj danas je nezahvalan. Mislim da su mladi nedovoljno aktivni, ne preuzimaju inicijativu, a primećujem da im nedostaje i radnih navika. Žalosti me kada mladi odustaju od sebe. Ja želim biti muzičar, autor, umetnik. Ne odustajem od svojih snova. Ali, u snovima se ne gazi preko drugih, jer treba poštovati i tuđe snove – poručuje Vladić i dodaje da je jako teško ostvariti snove u seoskoj zajednici, koja je kako tvrdi, mala i pasivna, bez sadržaja i mogućnosti za mlade, pa se iz tih razloga i sam preselio iz Podrinja u Osijek.

Svrha projekta – osamostaljivanje i zapošljavanje mladih

Prema podacima kojima raspolaže Proni centar za socijalno podučavanje, prethodne spoznaje o karakteristikama NEET populacije u Hrvatskoj su ograničene i uglavnom su bile utemeljene na podacima iz ankete o radnoj snazi Državnog zavoda za statistiku. Tako se može identifikovati nekoliko grupa u okviru NEET populacije, a to su: konvencionalno dugotrajni i kratkotrajno nazaposleni, nedostupni – osobe sa invaliditetom ili drugim poteškoćama, nezainteresovani i obeshrabreni, osobe koje iščekuju bolje mogućnosti, dobrovoljni NEET-ovci i drugi. Prema podacima Eurostata iz 2019. godine, u Hrvatskoj je 14,2%  pripadnika NEET grupe, što Hrvatsku stavlja na sedmo mesto u Evropi.

Prema istraživanjima koje je Proni centar za socijalno podučavanje provodio među mladima, osobe u NEET statusu potrebno je dodatno motivisati i osnaživati, te mentorisati i savetovati jedan na jedan, kako bi ih vratili u sistem iz kojeg su izašli najčešće zbog nepoverenja, teških životnih okolnosti ili nekog drugog razloga. Istraživanja su pokazala da su školski sistemi usmereni većinom na usvajanje nastavnog programa, dok je sticanje ključnih kompetencija svedeno, kako se tvrdi, tek na sporadične i nekontinuirane aktivnosti unutar školskih ustanova ili organizacija civilnog društva, koje kroz projekte i u skladu sa raspoloživim sredstvima tek povremeno organizuju radionice i edukacije za osnaživanje ranjivih grupa. Uz pružanje planske i kontinuirane podrške i edukacija, te preventivnih aktivnosti za razvoj ključnih kompetencija potrebnih za samostalni život, veliki broj ranjivih grupa mladih ostvaruje poticaj i ciljano osnaživanje za socijalno uključivanje i zapošljavanje.

U skladu sa tim saznanjima koncipiran je projekat „Pronađena NEET“ čiji je sadržaj podeljen u tri dela. Prvi deo čini mala škola životnih veština, dok se drugi deo sastoji od ciljanih programa obrazovanja – deficitarnih na tržištu rada, a treći deo obuhvata mentorisanje i savetovanje.

– Svi naši polaznici su pre ulaska u zvaničan program osposobljavanja na ovom projektu, završili i malu školu životnih veština, kao program neformalnog obrazovanja. Oni su za to vreme razvili socijalne i komunikacijske veštine, stekli veće samopouzdanje, naučili kako se nositi sa stresom, kako izbeći konfliktne situacije, kako se predstaviti poslodavcu… Nakon što završe svoje odabrane programe obrazovanja, imaće i mentorsku podršku kako bih ih se usmerilo na dalje korake – usavršavanje ili zapošljavanje. Nama je jako važno meriti uticaj ovog projekta na mlade i znati šta se s njima dogodilo po završetku programa. Želimo pratiti njihov dalji razvoj i pomoći im da postanu aktivni građani u svojoj zajednici – zaključuje Jelenić.

 

Ovaj tekst možete poslušati ovdje:

 


Ako imate prijedlog teme za nas, javite se na portal@privrednik.net

Pratite P-portal i na društvenim mrežama: