Natječaj za dodjelu stipendija srednjoškolcima i studentima

Piše: O. R. / P-portal.net

Odlukom Upravnog odbora od 17.9.2018. godine Srpsko privredno društvo „Privrednik“ raspisuje N A T J E Č A J za dodjelu stipendija srednjoškolcima i studentima za školsku/akademsku godinu 2018/19. iz ...

Odlukom Upravnog odbora od 17.9.2018. godine Srpsko privredno društvo „Privrednik“ raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija srednjoškolcima i studentima za školsku/akademsku godinu 2018/19.
iz Fonda «Vladimir Matijević»

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju srednjoškolci i studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da su državljani Republike Hrvatske;
 • da pohađaju srednju školu ili fakultet na teritoriji Republike Hrvatske;
 • da prosjek ocjena svih predmeta završenog razreda srednje škole (ili osmog razreda osnovne škole) iznosi najmanje 3,5 (uključujući i maturu ako su upisali prvu godinu studija);
 • da prosjek ocjena svih položenih ispita tokom studija iznosi najmanje 3,0 (ako upisuje više godine studija);
 • da studenti nemaju više od 25 godina (ne važi za kandidate na doktorskim studijama).

Dokumenti koje treba dostaviti:

 • prijavni obrazac (preuzmi: studentiučenici);
 • molba za dodjelu stipendije s kratkim životopisom;
 • uvjerenje o redovitom upisu u srednju školu za učenike odnosno na visoko učilište (s naznakom smjera ili studijske grupe) za studente;
 • za studente potvrda fakulteta o prosjeku ocjena, odnosno ovjerena fotokopija indeksa iz koje su vidljive ocjene položenih ispita (ako je upisao prvu godinu fotokopija svjedodžbe završnog razreda i mature);
 • za učenike fotokopija svjedodžbe završenog razreda (ako upisuje prvi razred – fotokopija svjedodžbe završnog razreda osnovne škole);
 • potvrda o prebivalištu roditelja ili skrbnika;
 • izjava stipendiste da ne prima ni jednu drugu stipendiju (preuzmi);
 • fotokopija domovnice;
 • izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva;
 • uvjerenje fakulteta o statusu redovnog studenta člana zajedničkog domaćinstva;
 • potvrda poslodavca o prosjeku plaće za posljednjih 6 (šest) mjeseci prije raspisivanja natječaja, za sve članove domaćinstva koji su u radnom odnosu;
 • fotokopija potvrde centra za socijalnu skrb za korisnika stalne novčane pomoći;
 • fotokopija potvrde Porezne uprave o visini dohotka u godini prije raspisivanja natječaja;
 • potvrda Zavoda za zapošljavanje (ukoliko je netko od članova domaćinstva nezaposlen);
 • izjava za djecu i omladinu bez jednog ili oba roditelja, djecu ili omladinu poginulih i nestalih, te za djecu i omladinu samohranih majki i očeva;
 • izjava stipendiste o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka (preuzmi).

Natječaj je otvoren od 24.9. do 15.10.2018. godine.

Odluku o dodjeli stipendija donijet će Upravni odbor na temelju Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata putem “Privrednikovih” fondova i Kriterija i mjerila za stipendiranje učenika i studenata putem Fonda “Vladimir Matijević” u roku od 30 dana od dana zatvaranja natječaja.

Prijave dostaviti na adresu:
SPD PRIVREDNIK
(za Fond „Vladimir Matijević“)
Preradovićeva 18
10 000 ZAGREB

Predana dokumentacija ostaje u arhivi Srpskog privrednog društva „Privrednik“ i ne vraća se podnosiocima.

Sve informacija o natječaju možete dobiti upitom na e-mail ured@privrednik.net ili pozivom na broj 01/ 485-44-78 od 10 do 13 sati svakog radnog dana tokom trajanja natječaja.


Ako imate prijedlog teme za nas, javite se na portal@privrednik.net

Pratite P-portal i na društvenim mrežama: