Drago Pilsel: Zašto ne slavim Oluju

Dok nacionalisti ne prihvate činjenicu da osim istine o paljenju hrvatskih sela i izgonu hrvatskih seljaka postoji i istina o paljevini, recimo, svih srpskih kuća između Drniša i Knina, meni ne preostaje drugo nego da postanem eho žrtava

Drago Pilsel: Zašto sam prihvatio ponudu da budem kolumnist ”Politike”

U Buenos Airesu siroti pripadnici odumiruće ustaške emigracije pripovijedaju da se Drago ”prodao Srbima”, a sva je mudrost u tome da se shvati što su znakovi vremena i da ja, kao kršćanski teolog i novinar, u sebi nađem i razloge i načine da na njih reagiram. Nema drugih motiva i za moj skori početak suradnje s listom ”Politika”: točno je, radi se o novom profesionalnom izazovu i mislim da sam mu dorastao, ali ako nam je Bog Otac, onda svi mi jesmo i moramo biti braća. To mi je najvažniji motiv.