Nestajanje Srba u Kninu

Piše: O. R. / P-portal.net

Istraživanje je pokazalo posljedice vojne akcije Oluja 1995. godine po etničku strukturu Knina. Dok se po popisu stanovništva iz 2001. hrvatsko stanovništvo uvećalo za oko 6 puta, kod srpskog stanovništva registriran je potpuno obrnuti tok – ono se smanjilo za 88,16%

Na osnovu istraživanja u sklopu projekta „Raspored naseljenosti i kretanje srpskog stanovništva u Hrvatskoj (1880 – 2011)” donosimo sažeti prikaz razvoja stanovništva u Hrvatskoj po gradskim naseljima, kao presjek kroz 12 provedenih cenzusa.  Iz većeg broja gradskih naselja odabrali smo, u prvom redu, one najveće po broju stanovnika i nekoliko karakterističnih po većem udjelu srpskog stanovništva u njima 1991. godine. Od 12 cenzusa, odabrali smo one koji na neki način obilježavaju  „epohu“ – početak, ulazak u novo stoljeće, početak i kraj najdužeg državno-pravnog razdoblja socijalističke Jugoslavije, te cenzus iz 2001. godine proveden u samostalnoj Republici Hrvatskoj.

Pregled razvoja ukupnog stanovništva, Hrvata, Srba i „ostalih“ po gradskim naseljima (1880–2001)

Cjelokupna statistička građa koja se ovdje opisuje, sistematizirana i prilagođena čitateljima za korištenje u elektronskom obliku, može se vidjeti u Grafičkom prikazu narodnosnog sastava stanovništva Hrvatske od 1880. do 2011. godine.

Srbi u Kninu

Stanovništvo gradskog naselja Knina u dugom razdoblju do 1991. godine povećalo se za više od devet puta (bazni indeks iznosi 970,18), hrvatsko stanovništvo za oko dva puta (bazni indeks iznosi 199,52), dok se srpsko stanovništvo uvećalo za više od 22 puta (bazni indeks iznosi 2.268,28), a ostale narodnosne skupine stanovništva za preko 200 puta (od 4 do 804 pripadnika ovih skupina). Udio hrvatskog stanovništva od 65,46% 1880. godine sveo se na 13,46% 1991. godine, a udio srpskog stanovništva u istom periodu sa 34,23% popeo se na 80,02%, dok su ostale narodnosne skupine stanovništva povećale svoj udio sa 0,3% na 6,52%.

Kretanje ukupnog stanovništva, Hrvata i Srba u gradskom naselju Kninu (1880–2001)

Međutim, pravu sliku kretanja stanovništva dobivamo diferenciranim pristupom prema pojedinim državno pravnim sistemima u kojima se vršio popis. Tako za vrijeme Austro-Ugarske, stanovništvo potpuno stagnira, a etnička struktura se održava na približno istoj razini (Hrvati su na preko 50%, a Srbi na preko 30%). Jedino se relativno znatno povećava broj pripadnika ostalih narodnosnih skupina stanovništva, čiji se udio sa 0,31% povećao na kraju ovog perioda 1910. godine na 12,99% (1991. godine je iznosio 15,20%).

Kretanje stanovništva po narodnosnoj pripadnosti i popisima u gradskom naselju Kninu (1880–2001)

U vrijeme Kraljevine SHS/Jugoslavije usporeni razvoj stanovništva se dalje nastavlja. U sljedećoj tabeli dati su podaci sza cijelu kninsku općinu, uključujuči i gradsko naselje Knin, iz kojih se taj usporeni trend vidi (bazni indeksi za taj period iznose 118, odnosno 120), osim kod ostalih narodnosnih skupina stanovništva s veoma malim brojem pripadnika. Etnička struktura stanovništva se gotovo uopće nije promijenila. Odnos srpskog prema hrvatskom stanovništvu kreće se na razini 88% naspram 11%.

Pregled razvoja stanovništva općine Knin (1921–1941)

Za vrijeme socijalističke Jugoslavije ukupno stanovništvo gradskog naselja Knina povećalo se 4,5 puta. Hrvatsko stanovništvo se povećalo za oko 1/3, a srpsko i ostale narodnosne skupine stanovništva za čak nešto više od 7 puta (bazni indeksi 1991. godine iznosi 704,78, odnosno 711,50). Dakle, Srbi su i u ovom periodu zadržali status većinskog stanovništva.

Udio Hrvata, Srba i «ostalih» u ukupnom stanovništvu gradskog naselja Knina (1880–2001)

Cenzus iz 2001. godine registrirao je posljedice vojne akcije Oluja 1995. godine. Ukupno stanovništvo se, prema stanju posljednjeg predratnog popisa iz 1991. godine, smanjilo 2001. godine za oko 10%.

Kretanje stanovništva po narodnosnoj pripadnosti i popisima u gradskom naselju Kninu (1953–1991)

Međutim, do najvećih promjena dolazi u etničkoj strukturi stanovništva. Naime, hrvatsko stanovništvo se uvećava 2001. godine za oko 6 puta ili u apsolutnom broju sa 1.660 na 9.678 stanovnika hrvatske narodnosne pripadnosti. Kod srpskog stanovništva registriran je potpuno obrnuti tok. Ono se drastično smanjilo za 88,16% 2001. godine ili na u apsolutnom broju 1.169 stanovnika srpske narodnosne pripadnosti. Ostale narodnosne skupine stanovništva smanjile su se za oko 70%. Dakle, etnička struktura stanovništva gradskog naselja Knina 2001. godine je bila sljedeća: Hrvata 86,97% (1991. godine 13,46%), Srba 10,51% (1991. godine 80,02%) i ostalih narodnosnih skupina stanovništva 2,53% (1991. godine 6,52%).

 

U istraživačkom projektu Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Zagreba „Raspored naseljenosti i kretanje srpskog stanovništva u Hrvatskoj (1880–2011)”  sudjelovali su: dr. sc. Svetozar Livada (voditelj), Vladimir Cvjetićanin, prof. i Nikola Lunić, prof. sa suradnicima


Ako imate prijedlog teme za nas, javite se na portal@privrednik.net

Pratite P-portal i na društvenim mrežama: