Digitalni marketing kao perspektivna karijera za mlade u regionu

Piše: Avokado.rs

Kako funkcioniše digitalni marketing, koji su njegovi benefiti i zašto je zadobio titulu „karijere mladih”

digitalni marketing
Foto: Pexels

Digitalni marketing je doživeo ekspanziju poslednjih nekoliko godina, kako u regionu, tako i u svetu, a stručnjaci predviđaju da ovaj trend neće stati u skorije vreme. Njegova efikasnost se ogleda u tome da prevazilazi sva ograničenja vezana za tradicionalne načine oglašavanja, te mnoge kompanije unajmljuju agencije za digitalni marketing prilikom unapređenja spostvenog biznisa.

Potrošačke navike su se drastično promenile, a kao prilog ovoj tvrdnji imamo podatak da se u 2020. godini u Srbiji potrošilo 455 miliona evra online, dok Hrvatska beleži skok u internet prodaji od čak 13,9%.

Statistika takođe pokazuje da većina ljudi koja obavalja ovaj posao potpada pod kategoriju mlađe populacije.

Digitalni marketing – globalni uticaj i budućnost poslovanja

Iako je i dalje aktuelan i važan, tzv. tradicionalni marketing danas biva zapostavljen usled činjenice da su regionalno i globalno tržište pretrpeli određene izmene. Naime, potrošačka kultura se promenila i korisnici danas nisu pasivni primaoci poruka, već aktivni učesnici na društvenim platformama.

Ovo praktično znači da morate detaljnije da istražite svoje klijente, dokučite koji su njihovi afiniteti, tendencije, želje, potrebe, ali i problemi – kako biste im ponudili vašu uslugu ili proizvod kao rešenje.

Primetićete kako je ovde akcenat na ponudi, a ne na nametanju.

Tradicionalni marketing se oslanjao na sekundarne kanale za oglašavanje, kao što su štampani mediji, TV, radio, bilbordi, leci i slično. On je, dakle, uključivao aktivnosti kao što su usluge izrade postera i plakata, snimanje TV reklama, kreiranje radijskih komercijalnih džinglova i slično.

Elementarni problem kod ovog vida reklamiranja odnosio se na prostornu i vremensku ograničenost – ukoliko se osoba nije zadesila ispred TV-a u momentu kada se emitovao određeni reklamni sadržaj ili ako nije fizički prošla pored bilborda, manje su šanse da će biti obaveštena za određeni brend, popust ili slične pogodnosti.

Digitalni marketing se pojavio kao solucija ovih problema, jer vam može ponuditi pravu uslugu u pravom vremenu i na pravom mestu. Skorašnja statistika pokazuje da 3.7 miliona Srba svakodnevno koristi društvene mreže, 1.900.000 Hrvata koristi Facebook i Instagram, a 3.3 miliona stanovnika Bosne i Hercegovine aktivno koristi internet.

Ovo samo pokazuje ogroman potencijal koji digitalni marketing sa sobom nosi, jer može targetirati publiku i ponuditi im ono što njima zaista i treba. Neretko vlada mišljenje da današnji mladi mogu najbolje da upoznaju i isprate tržišne zahteve, usled činjenice da neke od njih oni i sami postavljaju. Shodno tome, oni su uglavnom i najkompetentniji za obavljanje ovakvog kreativnog posla.

Posao digitalca ne zahteva nužno rad iz kancelarije

Ono što je oduvek bilo problematično za mlade jeste napuštanje svog rodnog grada zarad većih ili boljih poslovnih mogućnosti. Naime, podaci istraživanja „Navike i potrebe mladih grada Vukovara” iz 2021. godine, koje je sprovedeno od strane Proni centra za socijalno podučavanje, sugerišu da je većina njih istakla da u gradu nemaju perspektivu za normalan život koji uključuje siguran posao.

Zapravo svega 28% mladih iz ovog mesta ima želju da ostane u ovom gradu, dok ostali razmišljaju o tome da se presele u veći grad ili inostranstvo. Mnogi mladi su zato obeshrabreni da otpočnu svoje studije ili da se odmah zaposle, te neretko dobijaju komentare da “niti studiraju, niti rade”.

Međutim, digitalni marketing nudi soluciju i u ovoj dilemi, zahvaljujući benefitu da on ne podrazumeva nužno rad iz kancelarije. Čak naprotiv, sve što vam je potrebno za rad jesu funkcionalan računar i internet – to je sve.

digitalni marketing
Foto: Unsplash

Ovo umnogome olakšava život, jer mladi nisu prinuđeni da odmah izdvajaju velika finansijska sredstva za selidbu u drugi grad, već su u stanju da otpočnu karijeru na bezbedan i ekonomski praktičniji način.

Ponuda je veća od potražnje

Globalna marketinška kompanija McKinley Marketing Partners je 2018. sprovela istraživanje i došla do zaključka da je ponuda za specijaliste iz ove oblasti daleko veća od potražnje – naime, čak 59% kompanija širom sveta redovno imaju konkurse za nova radna mesta, dok svega 19% marketara aktivno traži posao.

Kako ovaj posao ne zahteva da budete fizički prisutni na poslu, mladima se otvaraju nove mogućnosti, jer mogu raditi i za lokalne, ali i za globalne kompanije. Usled velike potražnje, većina firmi je spremna i da vas inicijalno zaposli kao praktikante, te da vam obezbedit kurs i dodatni edukativni materijal kako bi vas usavršila za posao.

 

 


Ako imate prijedlog teme za nas, javite se na portal@privrednik.net

Pratite P-portal i na društvenim mrežama: