geni

Geni Balkanski – koliko smo isti

Migracijom Slovena na Balkan nije došlo do zamene stanovništva, već do mešanja autohtonog balkanskog genoma i genoma slovenskih migranata, kaže najnovije istraživanje o genetičkom poreklu balkanslih naroda