Igor Marojević

Igor Marojević: Blizina smrti je oduvek najpouzdaniji grejač umetnosti

„Jasenovac me je zainteresovao kad je počeo višestranački sistem i kada su se u javnom diskursu pojavili momenti o tom sistemu koncentracionih logora koji su bili nepoznati u širem smislu. Zapahnut ogromnom količinom podataka o kreativnosti zla kakvi su mi bili u potpunosti nepoznati, počeo sam da neke od njih zapisujem, ne znajući da ću ikada pisati ne samo o tome, nego i da ću uopšte pisati“

popis

Popisi & prebrojavanja

Popis se svodi na obračun, račun bez krčmara, umjesto da bude rutinska stvar, tema za analitičare. Ovdje svi imaju razloge i svoje viđenje tuđih prava