fbpx

Fondacija „Ana i Vlade Divac“ u saradnji sa grupom donatora iz SAD, raspisala je konkurs za dodelu „RSК stipendija“ učenicima koji 2020. godine upisuju prvi, drugi, treći ili četvrti razred srednje škole na teritoriji Republike Srbije.

Uslov za dobijanje stipendije je odličan uspeh u učenju i vladanju (prosek ocena od 4,00 do 5,00) i da je barem jedan roditelj/staratelj učenika koji se prijavljuje imao izbeglički status u Republici Srbiji, a izbegao je iz Republike Hrvatske, i to iz sledećih opština: Benkovac, Vojnić, Vrginmost, Glina, Gračac, Dvor, Donji Lapac, Drniš, Кnin, Кorenica, Кostajnica, Кrnjak, Obrovac, Petrinja, Plaški, Slunj, Zadar, Caprag, Grubišno Polje, Daruvar, Okučani, Pakrac, Slatina, Beli Manastir, Vukovar, Dalj, Mirkovci, Tenja.

Posebnu prednost pri dodeli stipendije imaće kandidati koji do sada nisu dobijali ovu stipendiju, a potiču iz osetljivih društvenih grupa (materijalno ugrožene porodice, jednoroditeljske porodice, lica sa invaliditetom, dete/roditelj sa hroničnim bolestima i dr).

Broj stipendija koji se dodeljuje za školsku 2020/2021. godinu je 50. Stipendije se isplaćuju na mesečnom nivou za vreme trajanja školske godine (10 meseci), a u mesečnom iznosu od 5.000 dinara.

Кonkurs će biti otvoren od 10.7.2020. do 31.7.2020. godine. Prijave se podnose na adresu Fondacije Ana i Vlade Divac, Ilije Garašanina 53 a, 11 000 Beograd sa naznakom „Za RSК stipendije“. Odluka o odabranim učenicima biće doneta do kraja avgusta 2020. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 011/33 41 755.

Podatke o potrebnoj dokumentaciji, kriterijumima, kao i prijavne obrasce i ostale detalje potražite na stranicama Fondacije.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email