Tragovi i potencijali: Lika

Piše: O. R. / P-portal.net

Lika je povijesno‑geografska regija na jugozapadu Hrvatske, između Velebita na jugu, masiva Kapele na sjeveru i zapadu i Plješevice na istoku. Čitavo područje može se okarakterizirati kao planinska zaravan podijeljena …

Lika je povijesno‑geografska regija na jugozapadu Hrvatske, između Velebita na jugu, masiva Kapele na sjeveru i zapadu i Plješevice na istoku. Čitavo područje može se okarakterizirati kao planinska zaravan podijeljena manjim planinskim lancima u više cjelina (Gacka, Ličko polje ili Lika, Krbava (regija) i Ličko Pounje). Najveći dio Like spada pod Ličko‑senjsku županiju, dok manji dijelovi ličkog prostora pripadaju na sjeveru Karlovačkoj i na jugu Zadarskoj županiji. Administrativno je podijeljena na dva grada – Gospić i Otočac i na sedam općina. Velikog je strateškog i prometnog značenja jer predstavlja spojnicu kontinentalnog i primorskog dijela Hrvatske, stoga se Lika još naziva i «kralježnica Hrvatske». Kroz Liku prolaze magistralni putevi Zagreb‑Split i Zagreb‑Zadar, auto‑put Zagreb‑Split, te željeznička pruga Zagreb‑Knin‑Split.

Samo nekoliko desetaka kilometara od autoceste nalaze se predjeli koji podjednako oduševljavaju lovce, ribolovce, planinare, promatrače ptica, bicikliste, berače šumskih plodova, paraglajdere, raftingaše, speleologe, kajakaše, jahače konja, igrače badmintona ili ljude koji vole pješačiti šumskim stazama.

PNZ_Lika_4

Područje današnje Like bilo je nastanjeno već u prapovijesti, a najstariji poznati stanovnici bili su Japodi. Širom Like pronađeni su različiti ostaci japodske i rimske materijalne kulture. Visok stupanj razvijenosti toga područja u razdoblju srednjeg vijeka potvrđuju ostaci spomeničke baštine, crkveno ustrojstvo, stari gradovi, glagoljaška pismenost te prometna povezanost s ostalim krajevima.

PNZ_Lika_5Zbog većinski planinskog reljefa (80%) slabo je razvijena poljoprivredna proizvodnja. To je tradicionalno ruralno područje s razvijenim ratarstvom (uzgoj krumpira) i stočarstvom. Veliki prirodni resursi dobra su osnova za dalje razvijanje prvenstveno stočarstva i ratarstva u funkciji stočarstva. Industrija je neznatna i oslanja se uglavnom na preradu drva. Klimatsko geografske karakteristike ovog podneblja utjecale su i na ličku kuhinju koja je bogata mesnim proizvodima kao što su lički pršut, slanina, kobasice, žmare, dželadija,… Proizvode se i vrhunski mliječni specijaliteti poput jednog od simbola Like, tradicionalnog, autohtonog «sira škripavca». Ovo je samo jedan od gastronomskih specijaliteta Like koji se tek treba masovnije plasirati na tržište.

Lika je uz Gorski kotar najslabije naseljena regija u Hrvatskoj, pa gotovo netaknuta priroda ovog čudesnog krajolika uz autohtonu gastronomiju i zdrav život čine njezine glavne adute. Lika je u svijetu poznata po nacionalnim parkovima Plitvička jezera i Sjeverni Velebit, ali i po dolini rijeke Gacke, tradicionalnoj gastronomiji i neiscrpnim mogućnostima sporta i rekreacije. Zapadna i srednja Lika bogate su speleološkim objektima. Tu se nalazi četvrtina od ukupnog broja špilja zaštićenih kao geomorfološki spomenici prirode u Hrvatskoj. Uz to, nezagađenost je jedna od glavnih prednosti Like za njezin turistički razvoj. Iako nedovoljno iskorišteno, ovo područje ima potencijal da zadovolji turističku potražnju u kojoj je naglašena ekološka svijest, zanimanje za doživljavanjem tipičnog lokalnog ugođaja i posebnosti mjesta, te privlačnost i raznolikost rekreacijskih, zabavnih i sportskih sadržaja. Proširenje turističke  ponude moguće je i aktiviranjem obiteljskih seoskih gospodarstava u seoski turizam.

plitvice

Autentična turistička ponuda – lovni, ribolovni, planinarski i izletnički turizam razvijeni su u Gospiću, gradu u središnjem dijelu Like. Na širem području Gospića nalaze se dvije park‑šume, Jasikovac i Vujnovića brdo, te Muzej Like s najcjelovitijom zbirkom izložaka dinarske tradicijske kulture u Hrvatskoj.

U slikovitom podvelebitskom selu Smiljan, oko 7 km od grada, smještena je rodna kuća Nikole Tesle – jednog od najbriljantnijih izumiteljskih umova svijeta rodom iz Like.

pnz_lika7

Specifičnost Like je to što se ona nalazi na području krša, na prostoru izuzetne ekološke osjetljivosti kao i na području očuvanih prirodnih vrijednosti, među kojima vrlo naglašenu ulogu imaju vode. Tako je još jedna od brojnih mogućnosti za aktivni odmor u Lici – specifičan povratak prirodi kroz lov i ribolov. Ribolov je  najrazvijeniji na rijeci Gackoj, jednoj od najpoznatijih pastrvskih voda na svijetu. Privlačnost njezine plemenite vode za sportski ribolov upotpunjuje i ambijent Gackog polja. Za ribolov je također pogodan i ujezereni tok rijeke Like – jezero Kruščica. Istočnim dijelom Like teče bistrozelena rijeka Una koja nudi brojne sadržaje od mirne šetnje uz žuboreću vodu do raftinga, ugodna je za kupanje i vožnju čamcima, pravi je raj za ribiče, a okolne šume bogate su divljači. Prekrasna i čista rijeka Zrmanja, koja izvire ispod planine Poštak u Lici, poznata je kao jedna od najljepših rijeka u Europi i to ne samo zbog svoje bistrine nego i čudesne okolice koja ju okružuje – nevjerojatni kanjon, čudesni slapovi, raznoliki svijet flore i faune… Gotovo pola milijuna hektara lovnih površina na pretežno krškom reljefu i raznovrstan sastav lovnog fonda, omogućuju lovcima vrhunske doživljaje i užitke.

pnz_lika8


Ako imate prijedlog teme za nas, javite se na portal@privrednik.net

Pratite P-portal i na društvenim mrežama: