Počele radionice za mlade novinare P-portala

Piše: O. R. / P-portal.net

Organizirana prva u nizu novinarskih radionica u sklopu projekta „Upoznajmo se da bismo se razumjeli“

Prva u nizu predviđenih novinarskih radionica P-portala, u sklopu projekta povećanja vidljivosti srpske zajednice kao ranjive skupine u društvu, održana je proteklog vikenda u Zagrebu, u prostorijama Srpskog privrednog društva Privrednik.

Radionice će biti usmjerene na obrazovanje mladih novinara za valjano, objektivno izvještavanje o manjinskim skupinama, s akcentom na srpsku zajednicu, posebno na njene mlade pripadnike. Kroz seriju tematskih radionica novinari će se upoznati sa zakonodavnim okvirom RH i EU po pitanjima manjina i njihovih prava, sociološkim i komunikološkim aspektima te problematike, osnovama proizvodnje audio i audiovizualnih sadržaja, te dobrom novinarskom praksom u izvještavanju o manjinama.

Polaznici radionice će u skladu sa stečenim znanjima i vještinama i uz stručno mentorstvo biti angažirani na proizvodnji medijskih sadržaja u sklopu projekta „Upoznajmo se da bismo se razumjeli“ u okviru natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, faza I. u sklopu Europskog socijalnog fonda.

Prvu radionicu u sklopu ovog projekta P-portala pod nazivom „Pregled zakonodavnog okvira RH i EU po pitanjima manjinskih skupina i njihovih prava” održao je pravnik i potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske Boris Milošević.

Desetak okupljenih mladih novinara iz različitih krajeva Hrvatske i s različitim novinarskim iskustvima imalo je priliku upoznati se s pravnim okvirima koji reguliraju manjinska prava na razini EU i RH i načinima na koje se (ne)provode. Polaznici su imali prilike postaviti pitanja predavaču, razjasniti nedoumice i proširiti svoja znanja u vezi s manjinskom problematikom.

Čitav projekt, u sklopu kojeg se radionice odvijaju, a koji će obuhvatiti i proizvodnju brojnih tekstualnih i audiovizualnih sadržaja, predstavili su voditelj projekta Nikola Lunić, administrator Maša Samardžija i urednica P-portala Olivera Radović.


Ako imate prijedlog teme za nas, javite se na portal@privrednik.net

Pratite P-portal i na društvenim mrežama: