Žegar

Žegar u srcu

Nije dovoljno obnoviti samo kuće, već i društveni život, kaže Miloš Ušljebrka, mladi arhitekt i jedan od osnivača udruge Žegar u srcu