Žene kosovske doline

Samoća je najgora

Udruga „Žene kosovske doline“ pokrenula je život u zajednici s više od 67 % staračkog stanovništva, i to većinski samačkog