Novak Simić – veliki pisac i istinski boem

Početkom osamdesetih banjalučki autor Mirko Skakić objavio je doktorsku disertaciju o Novaku Simiću. Otada pa do danas ovog hrvatskog, srpskog i bosanskohercegovačkog pisca zaboravili su i Hrvati i Srbi i Bosanci i Hercegovci

Kosta Momirović

Kosta Momirović – jedan od najvećih znanstvenika među Srbima u Hrvatskoj

Momirović je osnivao i razvijao brojne znanstvene i nastavne institucije u Zagrebu kao što su Sveučilišni računski centar (SRCE), Fakultet za kineziologiju, Fakultet za defektologiju, osnivao brojne kolegije i pokretao postdiplomske studije na Filozofskom, Medicinskom i Prirodoslovnom fakultetu u Zagrebu, Beogradu i Novom Sadu, bio gostujući predavač na više fakulteta u Moskvi