Na temelju odluke Glavne skupštine Srpskog kulturnog društva “Prosvjeta” i člana 27., 31. i 39. Statuta, Glavni odbor SKD “Prosvjeta”, Berislavićeva 10, Zagreb, raspisuje

natječaj za radno mjesto generalnog sekretara SKD “Prosvjeta”

Uvjeti:

-VSS;

-najmanje 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;

-poznavanje rada na kompjutoru;

-da se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima

-da nije krivično gonjen/a i/ili kažnjavan/a

Uz pisanu, vlastoručno potpisanu molbu na natječaj, kandidati/kinje su obavezni dostaviti:

-biografiju (s osvrtom na angažman u srpskoj zajednici);

-kopiju diplome;

-dokaz o radnom iskustvu- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od dana objave natječaja;

-potvrdu ili osobnu izjavu o poznavanju rada na kompjutoru;

-uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak i da nije osuđivan/a za krivična djela

 

Oglas se objavljuje na web stranici Društva, SPD “Privrednik”, Srpskog narodnog vijeća, Zajedničkog vijeća općina te Novosti.

Rok prijave je 15.2.2018.

Glavni odbor zadržava pravo, do donošenja odluke o izboru, poništiti natječaj.

Prijave s odgovarajućom dokumentacijom predaju se u zatvorenoj omotnici, poštom ili lično na adresu Društva, Berislavićeva 10, 10 000 Zagreb, s napomenom-Za natječaj za mjesto generalnog sekretara SKD “Prosvjeta”.