Razgovor s Zvonkom Agičićem, predsjednik Uprave novoformirane Tesla štedne banke d.d.

Hrvatska narodna banka 11. maja ove godine Fondu za razvoj AP Vojvodine iz Novog Sada dala je suglasnost za stjecanje većinskog udjela u A štednoj banci, čime je završena prva faza preuzimanja većinskog udjela i nastavak rada banke pod novim nazivom Tesla štedna banka d.d..

Do kraja 30.06. planira se druga dokapitalizacija u iznosu od 30 milijuna kuna, a do kraja 2011. godine planira se provesti dodatna dokapitalizacija kojom bi se osigurao solidan temelj za daljnji rast i razvoj Tesla štedna banke s ciljem postizanja temeljnog kapitala od minimum 100 milijuna kuna. Dokapitalizacija Tesla štedne banke provest će se izdavanjem novih redovnih dionica koje će glasiti na ime, a čija će nominalna vrijednost iznositi 270 kuna.  O svemu onome što će značiti Tesla banka u bankarskom svijetu i što sve očekuje novu banku razgovarali smo s predsjednikom Uprave Zvonkom Agičićem.

Koje su bile glavne ideje kod nastanka Tesla banke, kao nove banke u hrvatskom gospodarskom svijetu koja se uspjela roditi, kako bi mnogi rekli, u baš nezahvalnom vremenu gospodarske krize?

Činjenica je da je ideja o osnivanju banke potekla kao inicijativa Srpskog narodnog vijeća, a osnovni motiv i razlog za osnivanje banke bio je stvaranje uvjeta za financiranje programa obnove ratom stradalih i nerazvijenih područja te omogućavanje povratka izbjeglih osoba. Ovu osnovnu ideju je nešto kasnije detaljnije razradio Inicijativni odbor za osnivanje banke na čelu s dr. Miloradom Pupovcem, što prvenstveno podrazumijeva poslovni koncept i osnovne strateške ciljeve banke. S druge strane, ulaganja u revitalizaciju povratničkih područja, te njihov ne samo komunalno-infrastrukturni nego i ukupni gospodarski i društveni razvoj, u samome su središtu ukupne politike regionalnog razvoja Republike Hrvatske. Drugim riječima, poslovni koncept i strategija banke komplementarni su strateškim ciljevima Republike Hrvatske.

Pripremanje klijenata

Po čemu će se Tesla banka razlikovati od drugih banaka u Hrvatskoj? Koja je to njena posebna misija i specifičnost?

Prvo, da ne bude zabune, i Tesla banka kao i svaka poslovno orijentirana banka, ima za cilj ostvarenje profita. No, s obzirom na samu ideju, motiv, ciljeve, i sukladno tome usvojen poslovni koncept banke, nema isključivo za cilj maksimiziranje profita, već je primarni cilj stabilno poslovanje i dugoročni razvoj banke i sukladno tome ostvarenje primjerene veličine profita. Ono što će posebno karakterizirati banku je poseban način rada s potencijalnim korisnicima kredita, bilo da se radi o poduzetnicima ili obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Naime, banka će pružati cjelokupnu logistiku klijentima, od edukacije u upoznavanju s osnovama ekonomije, tržišta, marketinga i financija, izrade poslovnih planova i investicijskih projekata, upoznavanja s novim tehnologijama, do povezivanja poduzetnika i poljoprivrednika s tehnološkim parkovima, institutima u Hrvatskoj i inozemstvu, s dobavljačima i krajnjim kupcima, omogućiti marketinšku potporu, kako bi im se tako osigurao plasman njihovih proizvoda ili usluga.

Koji su strateški ciljevi Tesla banka s kojima će se ona prezentirati i pozicionirati na tržištu s obzirom na surovu financijsku borbu u bankarskom svijetu?

Osnovni strateški ciljevi banke su, prvo, potaknuti obnovu i razvoj privrede ratom uništenih krajeva kroz kreditiranje programa za poticanje malog i srednjeg poduzetništva i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, drugo, usmjeravati sredstva domaćih i inozemnih institucija radi uravnoteženja regionalnog razvitka, treće, poticati međuregionalnu suradnju tvrtki iz Hrvatske s  tvrtkama iz regija susjednih država, a posebno Srbije i BIH. I na kraju, ove navedene strateške ciljeve planiramo realizirati kao tehnološki moderna i dinamična komercijalno-razvojna banka, usmjerena prema potrebama prvenstveno poduzetnika i poljoprivrednika te lokalnih zajednica, ali i stanovništva, pružajući im odgovarajuću uslugu po konkurentnim uvjetima u odnosu na druge banke.

A štedna banka malog poduzetništva slabo je poznata našoj javnosti. Što je ona značila u bankarskom svijetu?

Interesantno je da je A štedna banka malog poduzetništva prva štedna banka koja je 2008. godine dobila odobrenje za rad od Hrvatske narodne banke. 2009. godine je započela s radom kao potpuno nova kreditna institucija u domaćem vlasništvu. U A štednoj banci su postavljeni dobri temelji u organizacijskom i tehnološkom smislu,  zaposleni su  radnici s dugogodišnjim bankarskim iskustvom i stvoreni glavni preduvjeti za kvalitetno pružanje bankarskih usluga podržani s odgovarajućim informacijskim sustavom. A štedna banka se u svom dosadašnjem poslovanju orijentirala isključivo na poslovanje s poduzetnicima, međutim, gospodarska kriza je dovela do problema opće nelikvidnosti i nedostatka viška sredstava koje bi poslovni subjekti držali u banci, te zbog toga nisu ostvareni planirani iznosi izvora sredstava, a time i planirana veličina bilance banke. Zbog toga, kao i nedostatka kapitala kao glavne determinante razvoja kreditne institucije, A štedna banka se odlučila potražiti strateškog partnera koji bi imao dostatna financijska sredstva za daljnji razvoj banke.

Poduzetni Vojvođani

Koja će biti uloga Fonda za razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine kao većinskog vlasnika Tesla štedne banke?

U fazi preuzimanja A štedne banke i prve faze njezine dokapitalizacije, Fond za razvoj AP Vojvodine je došao u poziciju većinskog vlasnika s nešto manje od 76% vlasništva, međutim krajnji cilj je doći do šire strukture dioničara u kojoj niti jedan dioničar ne bi prelazio udjel od 10%. Ulogu Fonda, koji je prvi prepoznao značaj i perspektivu Tesla banke, te svojim sredstvima omogućio preuzimanje A štedne banke i njeno pretvaranje u Tesla štednu banku, u nastavku vidimo u pomoći i suradnji kod iniciranja ulaganja vojvođanskih tvrtki u Hrvatsku, zatim međuregionalne suradnje hrvatskih i vojvođanskih tvrtki, te posebno omogućavanje suradnje s poljoprivrednim službama i fakultetima, poslovnim inkubatorima, tehnološkim parkovima itd, a sve s ciljem organiziranja edukacije i praktične obuke zainteresiranih povratnika-poduzetnika i poljoprivrednika kao potencijalnih korisnika razvojnih sredstava banke.

Koji je temeljni kapital Tesla banke i kako će se izvršiti dokapitalizacija?

Temeljni kapital Tesla banke trenutno iznosi 10,9 mln kuna. S obzirom da se do sada čekala suglasnost HNB-a upravo su u tijeku pregovori s određenim tvrtkama i pojedincima sa značajnijim udjelima u Hrvatskoj i izvan, uključujući i Srbiju. Računamo na veće i srednje tvrtke, te određeni broj i manjih dioničara, a i Fond za razvoj AP Vojvodina sudjelovat će dodatno u dokapitalizaciji u manjem iznosu. Do kraja 30.06.ove godine planira se druga dokapitalizacija u iznosu od minimum 30 milijuna kuna, a do kraja 2011. godine planira se provesti dodatna dokapitalizacija kojom bi se osigurao solidan temelj za daljnji rast i razvoj Tesla štedna banke s ciljem postizanja temeljnog kapitala od minimum 100 milijuna kuna.

Kažete da jedan od putova dolaska do kapitala ide preko hrvatskih i inozemnih razvojnih fondova i institucija, kako ih aktivirati da investiraju baš u Tesla banku?

Prvo, proučili smo programe određenih, kako hrvatskih tako i inozemnih razvojnih fondova i institucija, i osnovno je da nam se programi u mnogočemu podudaraju. Drugo, već smo i stupili s određenim institucijama u kontakt, pri čemu smo naišli na vrlo srdačan prijem, ali i više od toga, na interes da sudjeluju zajedno s bankom na razvojnim programima, od infrastrukturnih do onih konkretnih za poticanje poduzetništva kao i široke palete programa ruralnog razvoja.

Potaknuti međuregionalnu suradnju

Drugi stup dioničara činila bi poduzeća i pojedinci sa značajnim udjelima. Međutim, brojna poduzeća danas propadaju. Kako poduzećima garantirati sigurnost investiranja kapitala u jednu novu banku kao što je Tesla banka? Tu također mislimo i na sigurnost investiranja kapitala malih dioničara.

Svjesni smo rizičnosti klijenata, pogotovu klijenata  razvojnih programa na koje banka cilja. Dakle, već sam prije naveo da će banka imati poseban pristup klijentima, pojednostavljeno rečeno, banka neće odobravati kredite bez kvalitetne pripreme samih klijenata i procjene da će kreditirani projekt rezultirati profitabilnim poslom za klijenta, iz kojeg će biti u stanju vraćati kredit. Osim toga, posebno ćemo se u komercijalnom dijelu programa orijentirati na isključivo kvalitetne klijente, kojih na sreću ima, i kojima ćemo ponuditi osobniji i fleksibilniji pristup i cijenu usluga koje će biti najpovoljnije u odnosu na tržišne kamatne stope drugih banaka. Na taj način banka neće primarno ciljati na maksimiziranje profita, već ostvarivanje primjerenog profita koji će omogućiti dugoročni razvoj banke, ali uz puno veću sigurnost za same investitore.

Kako se može postati klijent Tesla banke, kako će čovjek iz Dalmacije, Like, Banije, Korduna ili Slavonije i pod kojim uvjetima i za koje potrebe ostvariti pravo na kredit?

Namjera nam je kreirati programe za poticanje poduzetništva i posebno malih obiteljskih gospodarstava na nerazvijenim i ruralnim područjima s posebnom linijom za povratnike, tako da kamatna stopa bude između dva i tri posto godišnje za korisnike kredita. Pri tome ćemo koristiti i jedan dio već postojećih programa u suradnji s HBOR-om i sličnim europskim institucijama s ciljem revitalizacije tih područja, što je jedna od ključnih ideja i motiva za osnivanje Tesla banke. Dakle, širok je raspon mogućih programa, od programa razvoja stočarstva, voćarstva i povrtlarstva, ljekovitog bilja i pčelarstva, seoskog turizma, pa sve do programa kreditiranja poduzetništva, kao npr. malih pogona koji se naslanjaju na primarnu poljoprivrednu proizvodnju itd.   

Da li će među klijentima Tesla banke svoje mjesto moći pronaći i nerazvijene jedinice lokalne samouprave s područja od posebne državne skrbi?

Da, već ubrzo planiramo započeti s uključivanjem žiro-računa jedinica lokalne samouprave s tih područja, a potom i razraditi  programe za razvoj potrebne infrastrukture. Realno, u prvoj fazi Tesla štedna banka neće imati dovoljan financijski potencijal za financirati potrebnu infrastrukturu, ali će biti spona s onim državnim institucijama, zatim europskim pa i svjetskim financijskim institucijama koje će svatko sa svoje pozicije pronaći interes u financiranju raznih potreba jedinica lokalne samouprave nerazvijenih područja.

Kako s jedne strane potaknuti međuregionalnu suradnju i snaženje ekonomskih odnosa Srbije i Hrvatske, a s druge strane ulagati u ratom uništenu privredu i razvijati malo i srednje poduzetništvo?

Tesla banka, kao što je navedeno ranije, ima za jedan od strateških ciljeva potaknuti i međuregionalnu suradnju u okviru svojih mogućnosti koje zasigurno nisu velike, obzirom na financijski potencijal kojim će raspolagati u dogledno vrijeme. Zapravo, više simbolizira potrebu i nužnost da dođe do snaženja ekonomskih odnosa Srbije i Hrvatske, procesa koji je već otpočeo ali koji se, smatram, presporo razvija na štetu obje države. Kada se taj proces počinje intenzivnije razvijati, kada dođe do povezivanja i veće suradnje većih kompanija s obje strane granice, mnoge će se manje tvrtke naslanjati na takvu suradnju kao kooperanti, proizvođači određenih komponenti ili pružanja specifičnih usluga, što će dakle i izravno imati  za posljedicu razvoj malog i srednjeg poduzetništva koje će biti i ciljna klijentela Tesla banke.

Senzibilitet prema srpskoj zajednici

Da li će Tesla banka biti samo banka srpske zajednice?

Već sam na ovo pitanje indirektno odgovorio obrazlažući vam poslovni koncept i strategiju banke. Na slično pitanje već sam odgovorio nekim medijima pa ću to ponoviti i ovom prilikom. Činjenica jest da je ideja došla kao inicijativa od strane Srpskog narodnog vijeća i da će banka u okviru svojih poslovnih planova i razvojnih programa svakako imati i senzibilitet prema srpskoj zajednici, pogotovu u razvijanju planova s lokalnim zajednicama, kako bi i s tog aspekta izbjegli određene predrasude i potakli na povratak onih koji se žele vratiti. No, jedna poslovna banka ne može bazirati svoj razvoj i svoje aktivnosti na nekom posebnom ekskluzivizmu određene skupine bez obzira o kojoj vrsti skupine se radilo, pogotovu kad se radi o tako osjetljivoj industriji kao što je bankarstvo, koje je pored toga i vrlo strogo regulirano. Dakle upravo suprotno, u korporativna načela banke ugradit ćemo transparentnost i jednakost  u pristupu banci svim zainteresiranim klijentima bez obzira na nacionalne, vjerske, političke ili neke druge različitosti. Pogotovu niti jednog klijenta nećemo pitati što je po nacionalnosti, jer bi to zaista za jednu poslovnu banku bilo naprosto apsurdno, poslovno neodrživo a i kršilo bi sve etičke i zakonske norme.

Koliko će se banka oslanjati na tradiciju nekad vrlo snažne Srpske banke nastale krajem 19. stoljeća u Zagrebu koja je vrlo brzo postala druga najveća banka u Hrvatskoj?

Cilj nam je izgraditi dinamičnu komercijalno-razvojnu banku, a pri tom inovativnu, tehnološki modernu i konkurentnu banku, koristeći i snagu samog imena Tesla, kao posebno snažnog brenda. No, nemamo iluziju da će to biti lako, a kamoli se uspoređivati veličinom i značajem koji je nekad imala Srpska banka u Hrvatskoj obzirom na današnju razvijenost i veličinu bankovnog tržišta. Postavit ćemo si ambiciozne planove, no isto tako i realne. Pažljivo osluškujući signale s tržišta i postavljajući organizacijske i financijske temelje banke strpljivo ćemo je graditi, kako bi ovako koncipirana banka ostvarila zadane ciljeve i očekivane efekte tek na duži rok.  

Dioničari nekadašnje Srpske banke bili su ne samo bogati i ugledni Srbi nego i Hrvati, Slovenci, Nijemci, Mađari, Talijani, Amerikanci… Dioničari su bili i kipar Ivan Meštrović i znanstvenik Mihajlo Pupin. Da li među sadašnjim dioničarima Tesla banke ima poznatih imena hrvatskoj javnosti?

Proces stvaranja dioničke strukture nije ni lagan niti brz. Tesla banka će biti otvorena svima zainteresiranim investitorima, kako institucionalnim, poslovnim tako i privatnim bez obzira na nacionalnost. Bez obzira koliko sadašnji dioničari i sam menadžment vjerovao u ovaj projekt, ipak smo svjesni činjenice da tek nakon što se banka afirmira i počinje aktivnije poslovati, a pogotovu nakon što počinje ostvarivati dobit, možemo očekivati i veći broj dioničara. Sada počinje intenzivan proces prikupljanja potrebnog kapitala, odnosno dioničara, među kojima vjerujem da će se naći i određeni broj i uspješnih poduzetnika pa i onih poznatih javnosti koji u Tesla banci vide i priliku za dobro ulaganje.

Mnogi naši čitaoci s područja od posebne državne skrbi sigurno se pitaju kada mogu očekivati intenziviranje poslovnih aktivnosti Tesla banke, ili bar neku konkretnu povoljnu ponudu za njih?

Banka je složen mehanizam, koji da bi počeo davati efekte, odnosno kako kažete intenzivirati poslovne aktivnosti, mora prvo osigurati dovoljan kapital, zatim prikupiti druge izvore, prvenstveno depozite i eventualno sredstva drugih financijskih institucija, razvojnih fondova i slično, kako bi mogla raspolagati dovoljnim kreditnim potencijalom. Paralelno s time treba razviti infrastrukturu, dakle zaposliti dovoljan broj stručnjaka i razviti potrebnu tehnologiju i programe na način koji sam ranije objasnio kod jednog od vaših pitanja, što evidentno zahtijeva određeno vrijeme. No, da odgovorim na vaše pitanje, realno je za očekivati da banka, pod uvjetom da realizira sve što sam netom spomenuo, počinje s realizacijom određenih programa na jesen ove godine.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email