Konkurs za stipendiranje Fondacije Divac

Piše: P-portal.net

Konkurs Fondacije Divac za učenike čiji su roditelji izbegli iz Republike Hrvatske
Divac

Fondacija „Ana i Vlade Divac“ u saradnji sa grupom donatora iz SAD, raspisala je konkurs za dodelu „RSК stipendija“ učenicima koji 2021. godine upisuju prvi, drugi, treći ili četvrti razred srednje škole na teritoriji Republike Srbije.

Uslov za dobijanje stipendije je odličan uspeh u učenju i vladanju (prosek ocena od 4,00 do 5,00) i da je barem jedan roditelj/staratelj učenika koji se prijavljuje imao izbeglički status u Republici Srbiji, a izbegao je iz Republike Hrvatske, i to iz sledećih opština: Benkovac, Vojnić, Vrginmost, Glina, Gračac, Dvor, Donji Lapac, Drniš, Кnin, Кorenica, Кostajnica, Кrnjak, Obrovac, Petrinja, Plaški, Slunj, Zadar, Caprag, Grubišno Polje, Daruvar, Okučani, Pakrac, Slatina, Beli Manastir, Vukovar, Dalj, Mirkovci, Tenja.

Posebnu prednost pri dodeli stipendije imaće kandidati koji do sada nisu dobijali ovu stipendiju, a potiču iz osetljivih društvenih grupa (materijalno ugrožene porodice, jednoroditeljske porodice, lica sa invaliditetom, dete/roditelj sa hroničnim bolestima i dr).

Broj stipendija koji se dodeljuje za školsku 2021/2022. godinu je 32. Stipendije se isplaćuju na mesečnom nivou za vreme trajanja školske godine (10 meseci), a u mesečnom iznosu od 5.000 dinara.

Кonkurs će biti otvoren od 13.7.2021. do 30.7.2021. godine. Prijave se podnose na adresu Fondacije Ana i Vlade Divac, Ilije Garašanina 53 a, 11 000 Beograd sa naznakom „Za RSК stipendije“. Odluka o odabranim učenicima biće doneta do kraja avgusta 2020. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 011/33 41 755.

Podatke o potrebnoj dokumentaciji, kriterijumima, kao i prijavne obrasce i ostale detalje potražite na stranicama Fondacije.


Ako imate prijedlog teme za nas, javite se na portal@privrednik.net

Pratite P-portal i na društvenim mrežama: