Srpsko privredno društvo ”Privrednik” i danas sve svoje aktivnosti usmjerava na dobrobit mladih ljudi. Osiguravanje sredstava za njihovo školovanje ”Privrednikov” je glavni zadatak.

Dragi prijatelji, sadašnji i budući ”Privrednikovi” stipendisti i svi ljudi dobre volje,

Ponukani potrebom da se solidariziramo s našim mladim kolegama koji zbog trenutnih materijalnih mogućnosti ne mogu završiti svoje školovanje i vođeni željom da konačno učinimo još nešto dobro za našu zajednicu i društvo u cjelini odlučili smo se uhvatiti u koštac s naizgled velikom i dosad nerješivom preprekom za nesmetan rad Srpskog privrednog društva ”Privrednik”. Naime, ”Privrednik” iz Zagreba već godinama od hrvatske vlade bezuspješno potražuje povrat svoje bespravno oduzete imovine. Prepreka povratku su nepravedne zakonske odredbe kao i prešutan stav svih dosadašnjih hrvatskih vlada da ”Privrednik” nije promicao ”hrvatske državotvorne nacionalne interese”. Sve ove godine, svemu ovome legitimitet i opravdanje daju i politički predstavnici Srba u Hrvatskoj formalnim ili neformalnim koalicijama s vlašću, a da pritom nisu poduzeli ništa kako bi se očigledna nepravda uklonila. Istovremeno, Hrvatskom kulturnom društvu ”Napredak” iz Sarajeva vraćen je značajan dio njegove bespravno oduzete imovine u Zagrebu. Naravno da ”Privrednik” tu odluku svesrdno podržava, jer se radi o društvu s istom misijom kao ”Privrednikovom”, ali isto to tražimo i za ”Privrednik” kako bi mogli nesmetano nastaviti ostvarivati svoju stoljetnu misiju pomaganja u školovanju siromašne djece i omladine. Današnja ”Privrednikova” generacija preuzela je na sebe odgovornost da tu plemenitu misiju osnivača ”Privrednika” održi i nastavi jer tako najbolje pomažemo ostvarivanju opće društvene koristi.

Danas ”Privrednik” godišnje stipendira pedesetak nadarenih učenika i studenata slabijih materijalnih mogućnosti, koji potječu uglavnom iz povratničkih ruralnih područja u Republici Hrvatskoj, te na taj način pomaže u oživljavanju tih područja koja su i danas pusta i devastirana i s vrlo neizvjesnom budućnošću. ”Privrednik” do sredstava za stipendiranje dolazi izuzetno teško, uglavnom donacijama, i u ozbiljnoj je opasnosti da se prekine njegova plemenita misija pomaganja siromašnoj djeci i omladini u školovanju zbog nedostatka sredstava za stipendiranje. Istovremeno ”Privrednikova” imovina, formalno u vlasništvu države, propada neiskorištena ili služi samo za bogaćenja pojedinaca. Povratom te imovine i država bi u značajnoj mjeri bila oslobođena obaveza prema tim mladim ljudima, ali bi isto tako poslala snažnu simboličku poruku da brine o sudbini trenutno najranjivijeg dijela društva.

I samo letimičnim pregledom ”Privrednikove” povijesti jasno je da se radi o hvalevrijednoj organizaciji koja je tokom svog dugog djelovanja odškolovala i othranila generacije mladih ljudi. ”Privrednik” je osnovan u Zagrebu 1897. godine. Osnovali su ga zagrebački bogati trgovci i veleposjednici kako bi pomogli školovanje siromašne djece i omladine iz seoskih, krajiških područja. ”Privrednikovi” osnivači, dobrotvori i donatori poklanjali su oporukama i darovnicama ”Privredniku” svoju vrijednu imovinu u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Daruvaru, Vukovaru, Vinkovcima kao i u drugim gradovima i mjestima samo za jednu svrhu – pomaganje u školovanju siromašne djece i omladine.

Do 1941. godine ”Privrednik” je odškolovao gotovo 40.000 djece i omladine, a mnogi “Privrednikovi” stipendisti bili su istaknuti sudionici antifašističke borbe kojom su udareni temelji suvremene hrvatske države.

”Privrednik” su 1946. godine zabranile jugoslavenske komunističke vlasti iz ideološko političkih razloga i svu mu imovinu konfiscirale. Njegov rad je obnovljen tek 1993. godine kada su to dopustile novonastale društveno političke okolnosti. Nažalost, sve do danas, ni jedna hrvatska vlada nije ozbiljno razmatrala ”Privrednikov” zahtjev za povrat njegove imovine, niti je uzimala u obzir ”Privrednikove” nesumnjive doprinose hrvatskom društvu i hrvatskoj državi iako je ”Privrednik” pomaganjem u školovanju generacija mladih ljudi značajno doprinosio preobrazbi tadašnjeg pretežno ruralnog u moderno, građansko društvo.

Srpsko privredno društvo ”Privrednik” i danas sve svoje aktivnosti usmjerava na dobrobit mladih ljudi. Osiguravanje sredstava za njihovo školovanje ”Privrednikov” je glavni zadatak.

Zbog svega navedenog pozivamo sve ljude dobre volje, sve one koji vjeruju da se društvena pravednost može ostvariti, sve one koji smatraju da je različitost bogatstvo i da je treba potpomagati i razvijati, da podrže ”Privrednikovu” inicijativu i naše buduće aktivnosti za povrat njegove bespravno oduzete imovine. Time podržavate sve mlade ljude, nekadašnje, sadašnje i buduće ”Privrednikove” stipendiste, u ostvarivanju njihovih ambicija, pomažete vitalni oporavak srpske zajednice u Hrvatskoj i razvoj našeg društva u cjelini. Bez obzira na sve, ”Privrednikovi” su postulati i danas rad, štednja i čestitost i uvjerenje da vrijedi nesebično, volonterski pomagati razvoj onih kojima je pomoć potrebna.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email