U organizaciji Zajedničkog veća opština pokrenuta je velika koordinirana humanitarna akcija.

Ovom akcijom prikupljaće se humanitarna pomoć za poplavljena područja u Republici Srbiji, Bosni i Hercegovini i poplavljena područja u okolini Županje.
Pomoć u vidu konzervirane hrane, sredstava za higijenu, vode i sokova, će se sakupljati širom Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije do petka 23.05.2014. na sledećim punktovima:

Vukovar • Zajedničko veće opština, Eugena Kvaternika 8 do 15 časova.
• Hram prepodobne matere Paraskeve na Dobroj Vodi 09-17 časova.
• Srpski dom u Vukovaru utorak ,sreda od 9-19. časova
Pačetin, Pandurevićeva 3 tokom celog dana
Bršadin, Dom kulture tokom celog dana
Negoslavci, zgrada opštine Negoslavci, od 17-20 časova
Markušica, Zajednička akcija Opštine Markušica, crkvene opština Markušica i meštana Mlake Antinske Zgrada eksporta od 07-15 časova.
Silaš, Dom Kulture (za naselje Silaš) tokom celog dana
Šodolovci, Zgrada Opštine (za naselja Koprivnu i Šodolovce) od 08- 15
Petrova Slatina, bogomolja Svetog Vasilija Ostroškog (za neselja Palaču, Petrovu Slatinu, Ernestinovo i Paulin Dvor) tokom celog dana
Ada, Dom kulture (za naselje Ada) tokom celog dana
Erdut, opštinska većnica od 7:30-15:30
Bijelo Brdo, Dom kulture u Bijelom Brdu
Mirkovci pravoslavni hram tokom celog dana
Beli Manastir, u prostorijama Vijeća, Imre Nađa 8. od 9-13 sati
Darda, u prostorijama vijeća, Sv. I. Krstitelja 101. i u Crkvenom domu, Osječka 3. od 9-13 sati
Kneževi Vinogradi, u prostorijama vijeća, Glavna bb. (pored pošte) od 16-20 časova
Jagodnjak, u prostorijama opštine, Borisa Kidriča 100 od 10-13 č.
Popovac, u prostorijama vijeća, pored Crkve u četvrtak od 17-19 č.
Kneževo, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi od 17-19 časova
Branjina, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u sredu od 17-19 časova

Kontakt osoba Radomir Dvornić, tel. 098 387 150

Cela humanitarna akcija će se organizovati u saradnji sa zvaničnim institucijama u Republici Srbiji, Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj kako bi pomoć bila dopremljena na najugroženija područja.

Novčana sredstva se mogu uplaćivati na žiro račun ZVO-a
IBAN: HR282500009-1502131177 Naznaka: Za humanitarnu akciju

Za sve detaljnije iformacije obratite se u Zajedničko veće opština na tel: 032/ 422-750 , 032/422-755

Pozivamo sve građane da se uključe u ovu veliku humanitarnu akciju Zajedničkog veća opština Vukovar

U Vukovaru, 20.05.2014.
Predsednik
Dragan Crnogorac, prof.

Izvor: Zajedničko veće opština Vukovar

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email