Deseta generacija gimnazijalaca

Prvi dan nove školske godine bio je i prvi dan nastave i za 17 učenika prvog razreda Srpske pravoslavne opšte gimnazije “Kantakuzina Katarina Branković” u ...