Imovina Srpske banke spašava budžet

Vlada privatizira Hrvatsku poštansku banku koja je pod pravno sumnjivim okolnostima za 20.000.000 njemačkih maraka kupila centralnu zgradu nekadašnje Srpske banke I dok Vlada vrši ...