Tribina: Konzervativni napad na ženska prava

Piše: Angelina Medaković / P-portal.net

U petak je u Privrednikovom domu u Zagrebu u organizaciji Radničke fronte održana tribina “Konzervativni napadi na prava žena: kako odgovoriti” koja je ponudila nešto drukčije perspektive promatranju prava na …

U petak je u Privrednikovom domu u Zagrebu u organizaciji Radničke fronte održana tribina “Konzervativni napadi na prava žena: kako odgovoriti” koja je ponudila nešto drukčije perspektive promatranju prava na izbor. Na tribini su sudjelovale Marijana Bijelić iz udruge Protagora, Biserka Momčinović iz “Ženske mreže Hrvatska” i Ankica Čakardić docentica Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, dok je moderatorica tribine bila Draženka Kosić.

tribina_rf-2U uvodnom izlaganju Marijana Bijelić je podsjetila da u Hrvatskoj konzervativna kontrarevolucija traje još od 2003. godine. Organizirani protesti i ostale akcije Radničke fronte nisu postigle željeni rezultat. Glavni aspekt konzervativne ideologije jeste eliminirati osnovna ženska prava, kao što je, na primjer, reproduktivno (pravo na pobačaj, sloboda u raspolaganju vlastitim tjelom). Obnavljanjem ultra patrijarhalne vlasti u crkvi, ugrožavaju se ženska ljudska prava. U suradnji s ekstremnom desnicom, katolička crkva želi imati potpunu kontrolu nad ženskim tijelom i umom, radi ostvarivanja hegemonije konzervativne i crkvene ideologije radi očuvanja postojećih privilegija i bogatstva. Borba za očuvanje ovog osnovnog ženskog prava bit će vrlo teška jer je najavljena i obznana Ustavnog suda za slijedeće proljeće, koji će donijeti svoju presudu o ustavnosti prava na pobačaj. Utjecaj katoličke crkve osjeća se i kroz nevladine udruge, koje potpomažu konzervativizmu i crkvenoj ideologiji. Neke od njih su: “U ime obitelji”, “40 dana za život”, “Ja sam bio embrij”, “Opus dei”… A sva krivnja i odgovornost za griješne i “prljave” seksualne aktivnosti (pobačaj, kontracepcija), svaljuje se na žene. Također se stopira i uvođenje seksualnog i građanskog odgoja kao predmeta u školi. Ali zato je uveden vjeronauk pa crkva može kroz obrazovni sustav, utjecati na odgoj djece i peko gradiva i iz drugih predmeta (hrvatskog jezika, povijesti, biologije). Vezano uz katolicizam u Hrvatskoj, zajedno s crkvenom ideologijom provlači se i nacionalistička. U katoličkoj crkvi se načelno ne priznaju prava žena. U prilog tome ide Zakon na priziv savjesti liječnika, koji također, ograničava slobodu žene, u slučaju da želi abortirati, zato što je liječnik može odbiti – zaključila je Marijana Bijelić.

tribina_rf-3Kako se ženska prava ne mogu odvojiti od ostalih problema koje društvo ima, potrebno je naglasiti da ih uvjetuju i ekonomska zavisnost žene od muškarca, nezaposlenost, obiteljsko nasilje i nasilje nad ženom na poslu, a također i slaba participacija žena u politici. Žene bi jedino u sekularnoj državi mogle ostvariti svoja prava. U hrvatskom Ustavu je navedeno je da je RH demokratska i socijalna država, sekularnost nije navedena – rečeno je na tribini.

Biserka Momčinović ukazala je na to da bi se trebao revidirati Zakon o pobačaju iz 1978. godine, koji je prihvatljiv jer regulira zakonitost pobačaja i ne “baca” ženu u ilegalne zahvate.

– Kontinuirani napadi na ženska prava provode se najviše na temelju Vatikanskih ugovora, koje je RH potpisala 1996. godine i po njima se već djeca u osnovnoj školi indoktriniraju i postaju u shvaćanjima sve više konzervativni. Te ugovore bi trebalo raskinuti, jer ne donose dobro – ukazala je Biserka Momčinović.

Borba protiv rigidne religijske patrijahalne strukture, vrlo je složena i trebalo bi se udružiti zajedno u toj borbi s demokratskim snagama svijeta. U ženskom organiziranju, također, bi se trebao osigurati novac, te vršiti jači i organiziraniji pritisak na državu i političare koji je vode, odnosno na vodeću političku stranku – jedan je od zaključaka održane tribine.

Iako nisu iskristalizirana rješenja po kojima bi se ovaj problem riješio, bitno je da se počelo o tome javno govoriti i raspravljati kao o temi o kojoj se nedovoljno ili nikako do sada nije javno razgovaralo.


Ako imate prijedlog teme za nas, javite se na portal@privrednik.net

Pratite P-portal i na društvenim mrežama: