Manjinski izbori

Manjinski izbori u maju

Odlukom Vlade RH na području gradova, opština i županija biraće se 7. maja članovi veća i predstavnici nacionalnih manjina