Disova nagrada Đorđu Nešiću

Đor­đe Ne­šić do­bit­nik je Di­so­ve na­gra­de za 2018. od­lu­kom ži­ri­ja ko­jem je pred­se­da­vao pro­fe­sor dr Ra­di­vo­je Mi­kić, uz uče­šće Ni­ko­le Vuj­čića i dr Ja­ne Alek­sić. …

Svjetska premijera „Srbenke“

Novi dugometražni film Nebojše Slijepčevića „Srbenka“ svoju svjetsku premijeru doživjet će u talkmičarskom programu 49. izdanja međunarodnog filmskog festivala Visions du Réel, koji se od …