Nedavno sam slučajno saznao da protiv mene postoji međunarodna tjeralica, koju je izdao Interpol Zagreb, zbog počinjenja kaznenog djela ratnog zločina protiv čovječnosti iz čl. 120 Osnovnog krivičnog zakona Hrvatske. To su sve informacije koje trenutačno imam. Ne znam što mi je činiti. Živim u Srbiji, a prije rata sam bio vojno lice u službi JNA u Šibeniku i smatram da nisam počinio kazneno djelo za koje sam proglašen krivim.

Milan T., Zemun

Polazeći od prvih informacija koje imate, a to je da vam je zadnje prijeratno prebivalište bilo u Šibeniku, u Republici Hrvatskoj, potrebno je od Županijskog suda u Šibeniku zatražiti podatke o kaznenom predmetu koji je vođen protiv vas, a na temelju kojeg je izdana međunarodna tjeralica. Nakon što pribavite potrebne podatke, odnosno nakon što vam se dostavi pravomoćna sudska presuda iz koje proizlazi da ste krivi za počinjenje kaznenog djela ratnog zločina sukladno Zakonu o kaznenom postupku, možete zatražiti obnovu kaznenog postupka. Obnova kaznenog postupka može se zatražiti sukladno čl. 504 st. 2 Zakona o kaznenom postupku koji propisuje: “(2) Zahtjev za obnovu kaznenog postupka mogu podnijeti stranke i branitelji u slučaju iz članka 501. stavka 1. točke 3. ovog Zakona i ako je okrivljenik suđen u odsutnosti (članak 402. stavak 3. i 4.), bez obzira je li osuđenik prisutan.”

Takav zahtjev ovlaštena je podnijeti stranka u postupku ili branitelj osuđenika ako iznese nove činjenice ili podnese nove dokaze koji su sami za sebe ili su u vezi s prijašnjim dokazima prikladni da prouzroče oslobađanje osobe koja je bila osuđena ili njezinu osudu po blažem kaznenom zakonu i to bez obzira je li osuđenik prisutan ili nije. Ukoliko sud nove činjenice i dokaze koje je predložio osuđenik prihvati, dopustit će obnovu postupka iako osuđenik nije prisutan.

Dakle prema odredbama čl. 504 Zakona o kaznenom postupku obnovu postupka može zatražiti osuđenik kojem je suđeno u odsutnosti iako nije dostupan, ali samo iz razloga kako to navodi čl. 501 st. 3 Zakona o kaznenom postupku koji glasi: “Kazneni postupak završen pravomoćnom presudom može se obnoviti u korist osuđenika bez obzira je li prisutan, ako: (…) 3) se iznesu nove činjenice ili se podnesu novi dokazi koji su sami za sebe ili u svezi s prijašnjim dokazima prikladni da prouzroče oslobođenje osobe koja je bila osuđena ili njezinu osudu po blažem kaznenom zakonu (…)” Da bi se s ovakvim zahtjevom uspjelo pred sudom, mora se raditi o novim dokazima i to ne mogu biti oni dokazi koji su već eventualno navedeni u žalbi na prvostupanjsku presudu.

U odgovoru na vaše pitanje važno je navesti i to da nije odlučno vrijeme kada je podnositelj zahtjeva saznao za te nove činjenice i nove dokaze. Kod obnove kaznenog postupka važno je znati i to da je odredbama čl. 497 st. 3 Zakona o kaznenom postupku predviđeno sljedeće: “(3) Kazneni postupak u kojem je osoba osuđena u odsutnosti (članak 402. stavak 3. i 4.), a nastupila je mogućnost da joj se ponovno sudi u njezinoj prisutnosti, obnovit će se i izvan uvjeta predviđenih u članku 498. i 501. ovog Zakona, ako osuđenik ili njegov branitelj podnesu zahtjev za obnovu postupka u roku od jedne godine od dana kada je postao dostupan sudbenoj vlasti Republike Hrvatske.”

Ukoliko dođe do izručenja osuđenika temeljem tjeralice, tada je isti vezan rokom od jedne godine, od dana kada je postao dostupan sudbenoj vlasti Republike Hrvatske, za podnošenje zahtjeva za obnovu postupka, i to bez ikakvih uvjeta da sudu predoči nove dokaze i nove činjenice.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email