Kada je u januaru 2014. godine rukovodstvo Opštine Borovo na čelu s načelnikom Zoranom Baćanovićem i predsednikom Opštinskog veća Srđanom Jeremićem osnovalo komunalno preduzeće Eko-Dunav d.o.o, malo je ko, u uslovima katastrofalnog stanja privrede na istoku Hrvatske, verovao u njegove čvrste temelje i ekonomsku opravdanost. Tim više što su mnoga komunalna preduzeća ugašena ili su u finansijskoj blokadi.

No dobri rezultati rada Eko-Dunava razuverili su i najpesimističnije. Danas Eko-Dunav zapošljava devet radnika, što nije malo za opštinu i mesto u kojem prema poslednjem popisu iz 2011. živi nešto više od pet hiljada stanovnika, koji se uglavnom bave poljoprivredom. Lanjsku godinu u Eko-Dunavu zaključili su s dobiti, a preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost u proteklih godinu dana povukli su oko pola miliona kuna za nabavku kamiona za odvoz komunalnog otpada, kanti za otpad za fizička i pravna lica te postavljanje tzv. zelenih ostrva za razvrstavanje otpada u skladu s novim zakonskim propisima.

– Na početku rada naše komunalno preduzeće zapošljavalo je svega dvoje ljudi. Tendencija povećanja zapošljavanja beleži se tokom čitave protekle godine. Kako se obim poslovanja širio, tako je rastao broj zaposlenih, pa danas sa zadovoljstvom mogu reći da u njemu radi devet osoba – priča direktor Eko-Dunava Miloš Erić.

Pored uređenja i održavanja javnih i zelenih površina te upravljanja mesnim grobljem, Eko-Dunav obavlja i manje građevinske zahvate i radove, poput sanacije dečjih igrališta, pešačkih staza itd. Nabavkom komunalnog vozila stvorene su pretpostavke da ovo preduzeće, čiji je osnivač i jedini vlasnik Opština Borovo, preuzme posao odvoza komunalnog otpada iz 1.400 borovskih domaćinstava.

– Usporedo s nabavkom komunalnog vozila pokrenuli smo niz drugih aktivnosti. Jedna od njih je upis u očevidnik prevoznika kod nadležnog ministarstva. Nakon toga neophodno je izraditi elaborat o gospodarenju otpadom. Pokrenuli smo i postupak kod Vukovarsko-sremske županije za dobivanje dozvole za prevoz komunalnog otpada – podvlači naš sagovornik, koji se nada da bi posao oko papirologije mogao biti završen negde sredinom maja.

– Moram naglasiti da ovo komunalno preduzeće ne stoji samo na mojim ramenima. Ideja o njegovom osnivanju potekla je od novog i mladog opštinskog rukovodstva, počev od načelnika Zorana Baćanovića, preko predsednika Opštinskog veća Srđana Jeremića i mene kao člana tadašnjeg Opštinskog veća. Imali smo viziju o tome kako pokrenuti nešto novo. Cilj nam je bio otvaranje novih radnih mesta. Radimo na tome da proširimo delokrug rada, čime će se stvoriti pretpostavke za nova zapošljavanja i nova radna mesta – ističe Erić.

Do kraja godine u planu je postavljanje još nekoliko zelenih ostrva, kao i nabavka kanti za papir, kako bi se doprinelo smanjenju količine komunalnog otpada i zaštiti životne sredine. Uz obavljanje građevinskih poslova manjeg obima, što podrazumeva i nova ulaganja u opremu, pre svega kupovinu vozila za transport, planiraju i nabavku ralice i traktora za čišćenje ulica u zimskom periodu. U planu je i izgradnja reciklažnog dvorišta i manjeg pogona za proizvodnju peleta od biootpada koji nastaje na njivama.
– To su realni planovi koje ćemo pokušati realizovati u narednom periodu. Radimo i na izgradnji hladnjače na mesnom groblju i organizovanju dimnjačarske službe. U ovim teškim ekonomskim i političkim prilikama mnogi su bili skeptični u pogledu pokretanja komunalnog preduzeća. Danas mogu s ponosom kazati da je ovo preduzeće u prošloj godini poslovalo s dobiti. Nastojaćemo da svaka kuna koju zaradimo ostane u Opštini Borovo, da zaposlimo što više mladih ljudi i da na taj način pokušamo zaustaviti njihov odlazak iz Borova – zaključuje direktor Eko-Dunava Miloš Erić.

Ideji osnivanja komunalnog preduzeća u Borovu, za koje smatramo da postoji i potreba i ekonomska opravdanost, pristupili smo oprezno i racionalno. Prethodno smo razmotrili sve okolnosti i poslove koje za Opštinu Borovo obavljaju vanjski saradnici, kao što je odvoz smeća, što je sigurno jedan od najznačajnijih poslova koje će ovo komunalno preduzeće uskoro obavljati, zatim održavanje javnih površina, javne rasvete i svih drugih poslova u nadležnosti opštine. Prepoznajući značaj i važnost osnivanja komunalnog preduzeća, odlučili smo se za taj korak prvenstveno da novac, koji bi odlazio iz budžeta opštine prema vanjskim saradnicima, zadržimo u našem Borovu i na taj način otvorimo radna mesta. To je suština cele priče. U proteklih godinu dana Eko-Dunav je pokazao da može uspešno da posluje. Nadam se da će preuzimanjem posla odvoza komunalnog otpada, izgradnjom reciklažnog dvorišta, za koje se izrađuje projektna dokumentacija i svim drugim obavezama iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom, širiti delatnost i povećati broj zaposlenih. To je onda jedna lepa i zaokružena priča. Verujem da će u nadolazećem periodu naše komunalno preduzeće doći do realne brojke od 15 do 20 zaposlenih i da će taj broj uspešno servisirati stanovnike naše opštine, da će svako radno mesto imati ekonomsko opravdanje i da će to biti osnov kako bi zajedno s Opštinom Borovo ili nekim drugim partnerom nadogradilo svoju delatnost, u smislu pogona za obnovljive izvore energije i slično. Komunalno preduzeće je osnov da bismo sve ove aktivnosti mogli obavljati i nadograđivati delatnost, a isključivi cilj je otvaranje radnih mesta i zapošljavanje ljudi iz Borova – napominje načelnik Opštine Zoran Baćanović.

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email