Delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope učestvovala je na skupu posvećenom Zakonu o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori, koji je organizovala nevladina organizacija Evropski centar za pravo i pravdu sa sedištem u Strazburu.

Učesnici skupa, među kojima su bili i predstavnici parlamenta Crne Gore, istakli su da je zakon duboko pravno neutemeljen, suprotan čak i odredbama Ustava Crne Gore, ali i odredbama Evropske povelje o ljudskim pravima i preporukama Venecijanske komisije, prenosi Tanjug.

Naglašeno je da je cilj ovog zakona direktno uperen ka otimanju imovine Srpske pravoslavne crkve i ugrožavanju prava srpske verske zajednice.

Biljana Pantić Pilja i Aleksandar Šešelj ukazali su na brojne slabosti zakona, kako sa pravnog i političkog stanovišta, tako i sa stanovišta negativnih društvenih implikacija.

Pozvali su institucije Saveta Evrope da reaguju na anti evropsku suštinu zakona.

U diskusiju su se uključili i predstavnici Velike Britanije, Holandije, kao i predstavnik evropske verske zajednice čiji je SPC član, a zaključeno je da ovaj zakon nije uporediv ni sa jednim zakonom iz pravne tekovine Evropske unije i to u tolikoj meri da čak ne poštuje ni osnovne i elementarne norme i standarde kada je u pitanju versko zakonodavstvo, navedeno je u saopštenju koje je medijima dostavljeno iz Skupštine Srbije.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email