Tko o čemu, kurva o poštenju, pa tako i TV kalendar „istinito“ o povijesti. Nakon što su 6. juna krivotvorili činjenice o ulozi Srbije i Srba u sarajevskom atentatu na prestolonasljednika, što je bio Austro-Ugarskoj monarhiji neposredni povod za napad na Srbiju što je preraslo u Prvi svjetski rat, desetog juna su se prisjetili početka operacija njemačkih, ustaških i četničkih snaga na Kozaru. Akcija je završila 2. jula sa deset hiljada ubijenih partizana i 40 hiljada stradalih civila, žena, djece i staraca. I u tom su prilogu na TV kalendaru, naravno, iznijeli masu falsificiranih činjenica.

Netko se može zapitati zašto toliko pažnje posvećujemo jednoj minornoj emisiji HRTV-a, no razlog je vrlo jednostavan. Unazad 30-tak godina učenje novije povijesti u Hrvatskoj je toliko osakaćeno da mladi ljudi uopće ne znaju šta se u kome trenu na ovim našim prostorima događalo. Serviraju im se krive informacije kako bi se revidirala novija povijest (pa je „Za dom spremni“ normalan domoljubni pozdrav). I treći razlog: na sto puta iznesenu laž (koja bi onda trebala postati i istina) treba i valja dvije stotine puta reći da se radi o laži i takvu laž demantirati, demaskirati i izreći pravu istinu.

Dakle, napad dvadesetak hiljada Nijemaca, ustaša i četnika, nasuprot kojih je bilo tri i pol hiljade krajiških partizana i oko pedesetak hiljada civila, uslijedio je – tvrdi TV kalendar – zbog zločina, masakriranja i ubijanja nevinih muslimana i katolika toga kraja. Oni su zapravo bili ustaše, ali se to zanemaruje i ignorira. Dakle, „zločinci“ su Srbi, a fašisti idu „spašavati nevine civile“, muslimane i katolike. Pa nisu se ustanici, Srbi, digli na ustanak zato što im je bilo dobro u NDH već su shvatili nakon brojnih pokolja koje su doživjeli od ustaša da imaju samo jednu opciju: otići u šumu i boriti se protiv okupatora i domaćih izdajnika za goli život. Podsjećamo i da je veliki ustaša iz Plaškog Josip Tomljenović Braci imao službeni nadimak Zmaj od Bosne. Pa nije tamo išao na godišnji odmor! Područje Kozare omeđeno je bilo rijekama Savom na sjeveru, Unom na zapadu i Sanom na istoku. Usprkos skoro deseterostrukoj nadmoći, partizani (podijeljeni u manje grupe, što je bila najveća greška; trebalo je kao na Petrovoj gori skoncentrirati sve snage na jednom mjestu i onda svim silama pokušati probiti obruč) probijaju obruč na nekoliko mjesta ali dobar dio boraca i stanovništva ostaje unutar obruča. Pokušaji spašavanja ne uspijevaju i dolazi do još veće tragedije. Uz mnoge heroje sa Kozare nezaboravljivo je ime narodnog liječnika, zagrebačkog studenta dr. Mladena Stojanovića, čije je ime do devedesetih nosila bolnica u Vinogradskoj, a onda su ga „nagradili“ zaboravom.

Mnogi zarobljeni partizani su zaklani i ubijeni, mnogi su odvedeni u logore u Njemačku, mnogi za odvedeni u Jasenovac. U Jasenovac su odvedeni i gotovo svi civili, gdje su ubijani, a djeca ostavljena bez roditelja završila su u dječjem logoru Jastrebarsko i logoru Jasenovac, jer je NDH bila jedina fašistička država koja je imala specijalni i posebno namijenjeni logor za djecu.

TV kalendar objašnjava da je akcija poduzeta jer su ustanici zauzeli preveliki teritorij, zauzeli su Prijedor i rudnik Ljubija od kuda je Njamačka crpila željeznu rudu za svoje potrebe. Dakle, akciju su planirali i poduzeli Nijemci, a ustaše su se, eto tako, kao „pod moraš“ priključile akciji. Nije rečeno da su upravo ustaše, osim srpskih krajeva u Hrvatskoj, najveće zločine činili upravo u tom, sjevero-zapadnom dijelu BiH. No, na kraju ipak saznajemo da je dosta djece bez roditelja spašeno i da su preživjeli zahvaljujući Diani Budisavljević.

Iako bih zbog zdravlja trebao prestati gledati HTV, a posebno TV kalendar, svečano obećajem da – neću. Da bih im mogao odgovoriti. Srbi i partizani su na Kozari poraženi i pretrpjeli su iznimno velike žrtve. No, ni to ih nije spriječilo da na kraju pobjede, uostalom kao ni 29.420 žrtava, Srba, na Kordunu 1941.–1943.godine. Onda se neznalice pitaju zašto su Srbi toliko privrženi antifašizmu…

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email