Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije uputilo je poziv svim zainteresovanim pripadnicima srpske nacionalne zajednice iz država u regionu, uključujući i Republiku Hrvatsku, da se prijave za dodelu stipendija Vlade Republike Srbije u okviru projekta „Srbija za Srbe iz regiona“. Kroz ovaj projekat u školskoj 2018/2019. godini Republika Srbija će obezbediti novih 18 stipendija. Rok za prijavljivanje na konkurs je produžen do 25. oktobra 2018. godine.

Stipendija u okviru ovog projekta obuhvata:
• Besplatnu pripremnu nastavu srpskog jezika (onlajn kurs i intenzivan kurs srpskog jezika nakon dolaska u Srbiju)
• Besplatno školovanje na osnovnim akademskim i strukovnim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, master akademskim i strukovnim studijama, specijalističkim akademskim ili doktorskim studijama
• Stipendija u iznosu od 15.000,00 dinara mesečno
• Besplatna usluga smeštaja i ishrane u ustanovama studentskog standarda
• Osnovno zdravstveno osiguranje u skladu sa propisima i međunarodnim sporazumima
• Besplatna boravišna viza
• Besplatno priznavanje srednjoškolskih diploma
• Besplatno priznavanje visokoškolskih diploma.

Stipendija u okviru projekta ne obuhvata:
• Putne troškove prilikom dolaska i odlaska iz Republike Srbije
• Troškove javnog gradskog prevoza u Srbiji
• Troškove udžbenika i radne materijale u toku studija
(Stipendija u iznosu od 15.000,00 dinara mesečno omogućava da se pokriju troškovi gradskog prevoza, udžbenika i radnih materijala u toku studija).

Uslovi za dobijanje stipendije

Stipendiju može da ostvari kandidat koji ispunjava sledeće uslove:
• Pripadnik je srpske nacionalne zajednice u zemljama regiona, uključujući Republiku Hrvatsku
• Ima državljanstvo država u regionu koje su obuhvaćene programom
• Mlađi je od:
21 godine za studije prvog stepena – osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije
25 godina za specijalističke strukovne studije prvog stepena i za studije drugog stepena – master akademske studije, master  strukovne studije, specijalističke akademske studije
35 godina za studije trećeg stepena – doktorske akademske studije

Dalje, ako kandidat ima odgovarajuće obrazovanje:
• Za upis na osnovne akademske/strukovne studije – ima stečeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju
• Za upis na master akademske studije
– U obimu od 60 ESPB bodova – ima odgovarajuću diplomu visokoškolske ustanove koja se stiče na osnovnim akademskim studijama sa najmanje 240 ESPB bodova
– U obimu od 120 ESPB bodova – ima odgovarajuću diplomu visokoškolske ustanove koja se stiče na osnovnim akademskim studijama sa najmanje 180 ESPB bodova
• Za upis na doktorske akademske studije – ima odgovarajuću diplomu visokoškolske ustanove koja se stiče na master akademskim, odnosno integrisanim akademskim studijama, najmanje 300 ESPB bodova
• Za upis na specijalističke/master strukovne studije – ima odgovarajuću diplomu visokoškolske ustanove koja se stiče na osnovnim strukovnim studijama najmanje 180 ESPB bodova
• Konverzacijski nivo znanja engleskog ili srpskog jezika.

Dokumentacija za prijavljivanje

Dokumentacija koju dostavlja kandidat prilikom prijavljivanja.
• Prijavu na konkurs sa informacijom o dva studijska programa koje želi da pohađa i to u skladu sa svojim prethodnim obrazovanjem i uslovima upisa na željeni studijski program u Srbiji
• Biografija sa motivacionim pismom na engleskom jeziku ili srpskom jeziku
• Dokaz o pripadnosti srpskoj nacionalnoj zajednici i državljanstvu država u regionu koje su obuhvaćene projektom
• Fotokopija putne isprave (pasoš)
• Dokazi o stečenom obrazovanju – original i overene kopije dokumenata (srednjoškolska svedočanstva, diploma o završenom srednjem obrazovanju, diplome o stečenom visokom obrazovanju, master diplome, prepise ocena i dodatke diplomi) prevedene na srpski/engleski jezik
• Dokaz o znanju engleskog ili srpskog jezika na konverzacijskom nivou (sertifikat, uverenje, potvrda i sl)
• Lekarsko uverenje ne starije od šest meseci kojim se potvrđuje da kandidat ne boluje od neke zarazne bolesti.

Rok za prijavljivanje

Rok za slanje prijavnih formulara sa pratećom dokumentacijom diplomatsko-konzularnim predstavništvima Srbije je do 30. septembra 2018. godine.

Obaveze stipendiste projekta

Stipendista je u obavezi da:
• Podnese original i overene kopije dokumenata 8srednjoškolska svedočanstva, diplome o stečenom visokom obrazovanju, master diplome, prepise ocena i dodatke diplomi), prevedene na srpski/engleski jezik prilikom dolaska u Republiku Srbiju
• Položi ispit iz srpskog jezika pre početka studiranja na fakultetima Univerziteta u Republici Srbiji
• Stekne 48 ESPB bodova za upis u narednu godinu studija, u okviru upisanog studijskog programa u toku školske godine
• Poštuje propise R.Srbije i akte visokoškolske ustanove u kojoj ostvaruje stipendiju
• Nadoknadi svu štetu koju napravi u prostorijama ustanove studentskog standarda i visokoškolske ustanove
• Poštuje pravila ponašanja propisana statutom visokoškolske ustanove
• Poštuje pravila ponašanja i kućni red u ustanovi studentskih standarda
• Reguliše privremeni boravak i blagovremeno podnese zahtev za njegovo produženje kada se za to steknu uslovi, u skladu sa odredbama Zakona o strancima
• O svim promenama od značaja za status stipendiste u okviru Projekta blagovremeno, a najkasnije u roku od 30 dana od dana nastupanja, o istom obavesti Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (diplomiranje, odustajanje od studija i sl.)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email