Zagreb je 22. marta u ranim jutarnjim satima pogodio snažan potres, najjači u posljednjih 140 godina. Najviše je oštećen sami centar grada. Zgrada Privrednikovog doma u Preradovićevoj ulici, sagrađena 1875. godine, također je teško oštećena uslijed potresa. Iako su oštećena vidljiva i na fasadi zgrade, šteta je najveća u unutrašnjosti.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email