Na području Grada Zagreba određuju se sljedeća biračka mjesta za birače pripadnike srpske nacionalne manjine (označena i na karti):

• biračko mjesto broj 26, GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD, PODRUČNI URED CENTAR, ILICA 25, I. KAT, HODNIK, koje obuhvaća birače srpske nacionalne manjine s prebivalištem u Gradu Zagrebu na području gradskih četvrti Podsljeme i Donji grad

• biračko mjesto broj 27, GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD, PODRUČNI URED MEDVEŠČAK, DRAŠKOVIĆEVA 15, I. KAT LIJEVO, DVORANA BR. 19, koje obuhvaća birače srpske nacionalne manjine s prebivalištem u Gradu Zagrebu na području Gradske četvrti Gornji grad – Medveščak

• biračko mjesto broj 28, GRADSKA ČETVRT TRNJE, PODRUČNI URED TRNJE, ULICA GRADA VUKOVARA 56A, IV. KAT, DVORANA 401, koje obuhvaća birače srpske nacionalne manjine s prebivalištem u Gradu Zagrebu na području Gradske četvrti Trnje

• biračko mjesto broj 29, GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR, PODRUČNI URED MAKSIMIR, PETROVA 116, I. KAT, DVORANA, koje obuhvaća birače srpske nacionalne manjine s prebivalištem u Gradu Zagrebu na području Gradske četvrti Maksimir

• biračko mjesto broj 30, GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA – ŽITNJAK, PODRUČNI URED PEŠČENICA, ZAPOLJSKA 1, PRIZEMLJE LIJEVO, koje obuhvaća birače srpske nacionalne manjine s prebivalištem u Gradu Zagrebu na području Gradske četvrti Peščenica – Žitnjak, kojima prezime počinje slovima od A do LJ

• biračko mjesto broj 31, GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA – ŽITNJAK, PODRUČNI URED PEŠČENICA, ZAPOLJSKA 1, PRIZEMLJE LIJEVO, koje obuhvaća birače srpske nacionalne manjine s prebivalištem u Gradu Zagrebu na području Gradske četvrti Peščenica – Žitnjak, kojima prezime počinje slovima od M do Ž

• biračko mjesto broj 32, GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB – ZAPAD, PODRUČNI URED NOVI ZAGREB, AVENIJA DUBROVNIK 12, III. KAT, DVORANA, koje obuhvaća birače srpske nacionalne manjine s prebivalištem u Gradu Zagrebu na području Gradske Četvrti Novi Zagreb – istok, kojima prezime počinje slovima od A do LJ

• biračko mjesto broj 33, GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB – ZAPAD, PODRUČNI URED NOVI ZAGREB, AVENIJA DUBROVNIK 12, III. KAT, DVORANA, koje obuhvaća birače srpske nacionalne manjine s prebivalištem u Gradu Zagrebu na podruČju Gradske Četvrti Novi Zagreb – istok, kojima prezime počinje slovima od M do Ž

• biračko mjesto broj 34, GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB – ZAPAD, PODRUČNI URED NOVI ZAGREB, AVENIJA DUBROVNIK 12, PRIZEMLJE LIJEVO OD PORTE, koje obuhvaća birače srpske nacionalne manjine s prebivalištem u Gradu Zagrebu na području Gradske četvrti Novi Zagreb – zapad

• biračko mjesto broj 35, GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA – SJEVER, PODRUČNI URED TREŠNJEVKA, PARK STARA TREŠNJEVKA 2, I. KAT, DVORANA 214, koje obuhvaća birače srpske nacionalne manjine s prebivalištem u Gradu Zagrebu na području Gradske četvrti Trešnjevka – sjever
• biračko mjesto broj 36, GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA – SJEVER, PODRUČNI URED TREŠNJEVKA, PARK STARA TREŠNJEVKA 2, PRIZEMLJE LIJEVO, koje obuhvaća birače srpske nacionalne manjine s prebivalištem u Gradu Zagrebu na području Gradske četvrti Trešnjevka – jug, kojima prezime počinje slovima od A do LJ

• biračko mjesto broj 37, GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA – SJEVER, PODRUČNI URED TREŠNJEVKA, PARK STARA TREŠNJEVKA 2, PRIZEMLJE DESNO, koje obuhvaća birače srpske nacionalne manjine s prebivalištem u Gradu Zagrebu na području Gradske četvrti Trešnjevka – jug, kojima prezime počinje slovima od M do Ž

• biračko mjesto broj 38, GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC, PODRUČNI URED ČRNOMEREC, TRG FRANCUSKE REPUBLIKE 15, PRIZEMLJE LIJEVO, koje obuhvaća birače srpske nacionalne manjine s prebivalištem u Gradu Zagrebu na području Gradske četvrti Črnomerec

• biračko mjesto broj 39, GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA, PODRUČNI URED DUBRAVA, DUBRAVA 49, II. KAT LIJEVO, DVORANA “AB”, koje obuhvaća birače srpske nacionalne manjine s prebivalištem u Gradu Zagrebu na području Gradske četvrti Donja Dubrava

• biračko mjesto broj 40, GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA, PODRUČNI URED DUBRAVA, DUBRAVA 49, II. KAT LIJEVO, DVORANA “AB”, koje obuhvaća birače srpske nacionalne manjine s prebivalištem u Gradu Zagrebu na području gradskih četvrti Gornja Dubrava i Sesvete

• biračko mjesto broj 41, GRADSKA ČETVRT PODSUSED – VRAPČE, PODRUČNI URED SUSEDGRAD, SIGETJE 2, PRIZEMLJE, VELIKA DVORANA, koje obuhvaća birače srpske nacionalne manjine s prebivalištem u Gradu Zagrebu na području Gradske Četvrti Stenjevec

• biračko mjesto broj 42, GRADSKA ČETVRT PODSUSED – VRAPČE, PODRUČNI URED SUSEDGRAD, SIGETJE 2, III. KAT, SOBA 316, koje obuhvaća birače srpske nacionalne manjine s prebivalištem u Gradu Zagrebu na području Gradske četvrti Podsused – Vrapče

• biračko mjesto broj 43, GRADSKA ČETVRT BREZOVICA, SJEDIŠTE GRADSKE ČETVRTI BREZOVICA, BREZOVIČKA CESTA 100, LIJEVI ULAZ, PRIZEMLJE, DVORANA, koje obuhvaća birače srpske nacionalne manjine s prebivalištem u Gradu Zagrebu na području Gradske četvrti Brezovica

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email