Proteklu poljoprivrednu sezonu ugrozile su različite elementarne nepogode, ponajviše poplava. Kako i na koji način osigurati usjeve?

Vaso S., Lipik

S obzirom na to da su poljoprivredni usjevi “trgovina na otvorenom”, osiguranje usjeva, nasada i životinja omogućuje poljoprivrednicima zaštitu od vremenskih nepogoda i drugih opasnosti. Isto tako, time se stvara viša razina ekonomske sigurnosti, jer su premije za osiguranje usjeva, nasada i životinja relativno niske, a država dodatno dodjeljuje subvencije onim poljoprivrednicima koji su osigurali svoje usjeve, nasade i životinje. U svakom slučaju, osiguranje usjeva, nasada i životinja opravdan je i racionalan trošak s obzirom na pokrića i svote osiguranja. Različite osiguravajuće kuće nude različite pakete osiguranja, tzv. poljoprivredno osiguranje.

Da bi se ostvarile državne subvencije, OPG treba biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Osigurate li svoju poljoprivrednu proizvodnju od mogućih šteta od vremenskih neprilika i elementarnih nepogoda (tuče, mraza, poplave), od države možete dobiti povrat 25 posto iznosa uplaćene premije, do najviše 500.000 kuna. Ovaj oblik potpore isplaćuje Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, a ona se odnosi na sve vrste poljoprivredne proizvodnje (konvencionalnu i ekološku), biljnu i stočarsku proizvodnju, uzgoj riba i uzgoj pernate divljači. Zahtjev za potporu podnosi se u županijskim uredima državne uprave. Vrijeme podnošenja zahtjeva je u pravilu od početka do kraja siječnja za proteklu godinu.

Predmetom osiguranja mogu biti biljni usjevi i nasadi koji rastu na njivama, u voćnjacima i vinogradima, također plodovi, krmno bilje, ljekovito i ukrasno bilje, sadni materijali i mladice, slama i kukuruzovina, a kod gomoljastog i korjenastog povrća može se osigurati gomolj odnosno korijen. Posebnim ugovorima kod lana, konoplje ili maka osigurava se stabljika ili sjeme, kod duhana se osiguravaju listovi ili sjeme, a kod hmelja i pamuka plod. Postrni i međuusjevi također se mogu posebno osigurati. Usjevi i nasadi mogu se osigurati i od proljetnog mraza, ugovor se sklapa najkasnije do 15. ožujka uz prethodnu uplatu cjelokupne premije osiguranja ili ugovorenog obroka premije. Naknada od štete nastale od mraza na usjevima i nasadima isplaćuje se samo ako je postojanje mraza zabilježeno meteorološkim instrumentima i ako su vidljivi znakovi oštećenosti vegetativnih i generativnih organa biljke tipični za mraz.

Također se mogu osigurati usjevi osiguranjem od rizika oluje najkasnije do 15. svibnja tekuće godine, a osiguranje od rizika poplave može se sklopiti najkasnije do početka sjetve ili sadnje, a za višegodišnje nasade do 1. ožujka svake godine, ako u vrijeme ponude osiguranja nema neposrednog rizika od poplave. Osiguranje usjeva i nasada od rizika poplava ugovara se samo ako su isti osigurani i od rizika tuče, požara ili udara groma. Samu procjenu šteta treba izvršiti pravovremeno i za nju osiguravajuće kuće angažiraju vlastite procjenitelje ili vanjske suradnike koji trebaju biti na mjestu štete i vidjeti je neposredno.

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email