Hrvatska bi usprkos pritisku desničarskih udruženja i stranaka trebala ratificirati Istanbulsku konvenciju jer se njome pored ostalog omogućava zaštita žena od nasilja, složile su se učesnice tribine ‘Ako me se sete na Dan žena, sete’ održane 6. marta u ‘Privredniku’ na kojoj se govorilo o potiskivanju žena od početka 90-ih. Borkinja za prava žena Rada Borić podsjetila je da je od 28 članica EU, konvenciju ratificiralo njih 17, a neke od njih to planiraju učiniti u narednim mjesecima.

– Konvenciju koja predviđa konkretne sankcije i akcije ratificirale su Srbija, BiH i Crna Gora, a u tim su se zemljama pokazali pozitivni efekti. Ohrabrujuće je što se o konvenciji raspravljalo na saborskom Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina čiji su članovi zatražili da se u Saboru što prije pokrene inicijativa za ratifikaciju – rekla je Borić i dodala da su lažne tvrdnje da se konvencijom nameće rodna ideologija.

Naglasila je da u Hrvatskoj nema odgovarajućih reakcija nadležnih na nasilje nad ženama. To je dodatni razlog za ratifikaciju, jer od 18 žena koje su bile ubijene prošle godine, 16 njih se više puta žalilo na obiteljsko nasilje. Osvrnula se na činjenicu da u krajevima zahvaćenim ratom muškarci gube lidersku funkciju jer su se lošije od žena snašli u novoj situaciji.

– Obiteljske uloge su se promijenile iz nužde, pa sada mnoge žene rade dok muškarci čuvaju djecu – rekla je Rada Borić.

Saborska zastupnica Dragana Jeckov rekla je da je u EU preko 50 posto žena starijih od 15 godina doživjelo neki vid nasilja, a da je u deset godina u Hrvatskoj ubijeno 300 žena. Govoreći o nedovoljnoj zastupljenosti u politici, podsjetila je da je u ovaj saziv Sabora izabrano 19 žena.

– Nakon što su aktivirane zamjene broj je porastao na 29 što je još uvijek premalo. Osim toga, stanje je bilo loše na lokalnom nivou: nakon lokalnih izbora 2009., žena u općinskim vijećima na istoku države nije bilo, ili su bile jedna do dvije. Četiri godine kasnije broj žena je porastao, ali nije bilo opcija da bi one bile predsjednice vijeća. Na izborima 2017., SDSS je na svoje liste stavio 40 posto žena što je dobro – rekla je Jeckov koja je prva saborska zastupnica SDSS-a ali je u sabor izabrana kao zamjena.

Treća učesnica, Sonja Leka iz udruge Tara iz Ličkog Petrovog Sela, svoje je stavove iznijela putem Skajpa. Govorila je o radu svoje udruge koja okuplja Srpkinje i Hrvatice, o opstrukcijama s kojima se udruga susreće i o žena u Lici.

Izvor: Novosti, autor: Nenad Jovanović

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email