Što su lokalne akcijske grupe i zbog čega se osnivaju?

Marko B., Zagreb

Lokalna akcijska grupa ili skraćeno LAG je oblik povezivanja, partnerstva na lokalnom nivou. LAG-ovi su originalan i važan dio pristupa LEADER-u (“Links between actions for the development of the rural economy”, odnosno “Veze između akcija u ruralnom razvoju”). LEADER se prvi put počeo provoditi 1991., a za njegovo uvođenje i provedbu u Hrvatskoj zaduženo je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, unutar kojeg djeluje IPARD agencija kao njegovo provedbeno tijelo nadležno za sljedeće vrste aktivnosti: objavljivanje poziva za nadmetanje u sklopu kojeg se LAG-ovi mogu prijaviti, konačni odabir LAG-ova na temelju predizbora koji vrši Ocjenjivački odbor, odobrenje njihovih lokalnih razvojnih strategija na temelju prepoznatog i objektivnog kriterija, raspodjela proračuna za odabrane LAG-ove, procjena prihvatljivosti i odobrenje projekata u okviru lokalnih razvojnih strategija, funkcija kontrole (administrativna i na licu mjesta), plaćanja krajnjim korisnicima na temelju pregledanih i odobrenih zahtjeva za plaćanje. Svrha im je poticanje razvoja kroz potencijale ruralnih područja koja predstavljaju opterećenje za razvoj zemlje, poboljšanje ruralnih životnih i radnih uvjeta, uključujući dobrobit stanovništva i zadržavanje stanovnika u ruralnim područjima, stvaranje novih mogućnosti zarade, očuvanje i stvaranje novih prostora itd.

Osnivanje LAG-ova je jedno od sedam načela LEADER pristupa razvoju. LAG-ovi obično obuhvaćaju teritorij od nekoliko lokalnih samouprava u istoj županiji. Područje LAG-a mora brojiti više od 5.000, a manje od 150.000 stanovnika. Članovi LAG-a dolaze iz javnog, privatnog i civilnog sektora, a na razini odlučivanja 50 posto članova mora dolaziti iz sektora civilnog društva i poslovnog sektora, a minimum od 20 posto trebaju činiti predstavnici lokalnih vlasti.

Svrha ili zadatak LAG-a je izrada lokalnih razvojnih strategija te usmjeravanje i praćenje njihove provedbe, uključujući korištenje sredstava potpore kroz koje stvaraju bolje uvjete za ekonomski rast i društveni razvoj, uz vođenje brige o zaštiti prirode (održivi razvoj) na području svoga djelovanja. Također, LAG-ovi kroz svoje projekte aktivno uključuju djecu i mlade u razvoj lokalne zajednice. Kroz svoje djelovanje LAG-ovi mogu provoditi i prekogranične projekte s ciljem stvaranja zajedničkog gospodarskog prostora poticanjem suradnje i potpore malom i srednjem poduzetništvu. Uglavnom je riječ o prekograničnom udruživanju malih i srednjih poduzetnika te udruga i zadruga, edukaciji, zajedničkoj marketinškoj aktivnosti i boljem međusobnom informiranju.

Najveća prednost LAG-a je to što svi u lokalnoj zajednici na području njegova djelovanja imaju mogućnost sudjelovanja u izradi razvojnih strategija svojeg kraja, ali isto tako i u primanju raznih potpora pomoći koje LAG-ovi uprihode kroz projekte. Bitna stavka djelovanja LAG-a kada je u pitanju poljoprivreda jest ta što poljoprivrednici, ali i ostali članovi, kroz LAG mogu prolaziti i razne edukacije te dobiti sve potrebne informacije upravo putem svojeg članstva u LAG-u.

U Republici Hrvatskoj 91 posto ukupnog prostora čini ruralno područje, 88 posto naselja se nalazi u ruralnom području i 48 posto stanovništva živi u ruralnom području. Ono vapi za razvojem i zato je ovakav tip povezivanja kroz lokalne akcijske grupe i više nego dobar.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email