Narodnosni sastav stanovništva Hrvatske od 1880. do 2011. godine
prema teritorijalnoj podjeli iz 2001. godine (općine/gradovi)

POPISNA GODINA:* U slučaju kada nema podataka: Baza podataka temelji se na teritorijalnom ustroju Republike Hrvatske prema stanju na dan 31.3.2001. godine.
Karta koja je pred vama sadrži i neke teritorijalne jedinice koje su nastale nakon referentnog dana 31.3.2001. godine.

Baza podataka nastala je u sklopu projekta „Raspored naseljenosti i kretanje srpskog stanovništva u Hrvatskoj (1880 – 2011)“. Detaljnije informacije o samoj bazi pročitajte ovdje.

Grafički prikaz narodnosnog sastava stanovništva Hrvatske od 1880. do 2011. godine prema teritorijalnoj podjeli iz 2001. g. (županije/općine/gradovi/naselja) pronađite ovdje.

Tekst (komentar) o nestajanju Srba u Hrvatskoj pročitajte na p-portalu.