Počeo sam se baviti pčelarstvom i zanima me što je sve potrebno za dobivanje ekomarkice za med?
Branislav P., Dvor

Ekološko pčelarenje uređeno je Zakonom o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (NN br. 80/2013.) i Pravilnikom o ekološkoj proizvodnji životinjskih proizvoda (NN br. 1/2013). Košnice u ekološkom pčelarstvu moraju biti izrađene od prirodnih materijala i obojene ekološkom bojom. Satne osnove moraju biti izrađene od ekološkog voska, bez žičanih dijelova i čavlića, a ako je ipak potrebno upotrijebiti žicu ili čavliće, onda moraju biti od inoksa. Unutar radijusa od tri kilometra od mjesta pčelinjaka mora postojati izvor nektara i cvjetnog praha od ekološki uzgojenih usjeva, samoniklog bilja i sl. Također, mora postojati dovoljna udaljenost od bilo koje proizvodnje koja je izvor onečišćenja okoliša.
Pri liječenju pčelinjih zajednica nije dopuštena upotreba antibiotika, već se liječenje, suzbijanje nametnika, čišćenje košnica i pribora provodi organskim kiselinama (mravlja, oksalna, mliječna, octena) i pripravcima dozvoljenima u ekološkoj poljoprivredi. Također, potrebno je biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i u ARKOD sustav (nacionalni sustav identifikacije zemljišnih parcela). Nakon što su se ispunili navedeni uvjeti, potrebno je odabrati kontrolno tijelo ovlašteno od Ministarstva poljoprivrede. U Hrvatskoj je registrirano šest nadzornih stanica, a vama su najbliže one u Zagrebu: Prva ekološka stanica, Kuraltova 8, ili Hrvatske šume, Lj. F. Vukotinovića 2. Nakon prijave proizvođača, djelatnik nadzorne stanice obavlja prvi stručni nadzor. Po obavljenoj prvoj stručnoj kontroli poljoprivrednik podnosi zahtjev za upis u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji pri APPRRR-u (Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju). Nadzor se obavlja u svim fazama proizvodnje. Pakiranje, rukovanje i skladištenje ekoloških proizvoda provodi se vremenski i prostorno odvojeno, a pčelar je dužan voditi zapise o proizvodnji (knjiga pčelinjaka, dnevnik pčelarske proizvodnje) i knjigovodstvo temeljeno na potvrdama na osnovi kojih je nadzornoj stanici moguća provjera porijekla, vrste i količine svih kupljenih i upotrijebljenih materijala i njihovo korištenje.
Nakon svakog obavljenog stručnog nadzora stanica za nadzor mora dostaviti izvješće Ministarstvu poljoprivrede za provedbu postupka potvrđivanja i izdavanja potvrdnice. Potvrdnica je isprava kojom ovlašteno kontrolno tijelo potvrđuje da su ekološka proizvodnja, proces ili usluga na proizvodnoj jedinici u ekološkoj poljoprivredi sukladni Zakonu o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda i pratećim podzakonskim propisima. Važno je napomenuti da se bez potvrdnice ne može ostvariti pravo na poticaj u ekološkoj poljoprivredi. Dobivanjem potvrdnice stječe se pravo na korištenje znaka Hrvatski ekoproizvod u trajanju od jedne godine. Postupak za dobivanje znaka “ekoproizvod” pokreće se podnošenjem pismenog zahtjeva za dodjelu znaka pri Ministarstvu poljoprivrede. S obzirom na to da ste se odnedavno počeli baviti pčelarstvom, savjetujem vam da odmah krenete ekološki pčelariti, jer prelazak s konvencionalnog načina pčelarenja na ekološki zahtijeva prelazno razdoblje od tri godine.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email