Ministarstvo poljoprivrede dodeljuje podršku za mlade poljoprivrednike, i to do čak 50.000 evra bespovratnih sredstava.
Podrška se dodeljuje za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu, a prihvatljive aktivnosti obuhvataju:

– kupovinu domaćih životinja,
– jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja,
– semena i sadnog materijala,
– kupovinu, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutrašnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda
– kupovinu ili zakup poljoprivrednog zemljišta,
– kupovinu poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,
– podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
– uređenje i poboljšanje kvaliteta poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,
– građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promocije vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
– sticanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda,
– operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Sredstva podrške osiguravaju se iz budžeta Evropske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Evropska unija sudeluje sa 85% , a Republika Hrvatska s 15% učešća. Visina podrške po korisniku iznosi 50.000 evra u kunskoj protuvrednosti, a isplata se vrši u tri rate u periodu do najviše tri godine.

Ceo tekst Pravilnika o provođenju Podmere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, Podmere 6.2. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih delatnosti u ruralnim područjima« i Podmere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« u okviru mere M06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. možete pronaći OVDE.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email