Bogdan Šuput
Bogdan Šuput, Autoportret I, ulje na platnu, 1937.

Bogdan Šuput – tragični Apolon

Ove godine se navršilo tačno osam decenija od smrti slikara Bogdana Šuputa (1914. – 1942.). Život ga je od rodnog Siska preko Novog Sada, Beograda, Pariza, Sarajeva i njemačkih zarobljeničkih logora vratio u Novi Sad, gdje ga je čekala prerana nasilna smrt. Ono što je napravio u svojih nepunih trideset godina je značajan opus, ali i samo torzo slikarskog luka koji je mogao da ispiše
likovne kolonije

Privrednikove likovne kolonije

Privrednikove likovne kolonije još od 2015. godine okupljaju umjetnike iz Hrvatske, BiH i Srbije, koji slikaju sa zajedničkim ciljem - da pomognu školovanje privrednikovih stipendista