Radmila Berić

Dobre vile kosovske doline

Djeci koja žive u gradovima dostupne su mnoge vannastavne aktivnosti, dok su najmlađi sa sela u dosta nepovoljnijem položaju, prije svega zbog problema prijevoza. Mi smo dali sve od sebe da doskočimo i toj poteškoći, podigli smo kredit i kupili kombi tako da svako dijete koje želi može da dođe, a roditelji su sigurni i mirni, jer ih mi pokupimo i vratimo na kućni prag, kaže Radmila Berić, predsednica udruženja Žene kosovske doline
Gojko Šašić
Gojko Šašić

Dete iz logora

Svedočenje Gojka Šašića koji je svoje prve korake napravio u ustaškom logoru u Slavonskoj Požegi