Savjetnik

Nagodba

Nagodba je zapravo ugovor osoba između kojih postoji spor ili neizvjesnost o nekom pravnom odnosu, uzajamnim popuštanjima, kojim prekidaju spor ili otklanjaju neku neizvjesnost te

Pročitaj članak »

Obveznica i priznanica

Obveza prestaje suglasnošću volje sudionika nekog obveznog odnosa, ali i ispunjenjem tako da se prestankom glavne obveze gase i jamstva, zalog kao i druga sporedna

Pročitaj članak »

Asignacija (uputa)

Asignacija je ugovor kojim se na jednostavan način uspješno rješavaju ispunjenja nekih obveza koje postoje između raznih privrednih subjekata ali i drugih osoba koje se

Pročitaj članak »

Novacija (obnova)

Trgovačka društva, obrtnici kao i svi drugi privrednici stupaju u različite poslovne odnose u kojima može doći do poteškoća u izvršavanju ugovornih obveza. Da se

Pročitaj članak »

Kompenzacija

Ako je u imovinsko pravnom odnosu nastala neka obveza ona može prestati kompenzacijom ili prijebojem. Sukladno čl. 195 Zakona o obveznim odnosima (N. N. 35/2005)

Pročitaj članak »