Savjetnik

Ugovor o najmu

Zapravo, riječ je o najmu stanova što regulira Zakon o najmu stanova, N. N. br. 91/96. Ovakvim ugovorom obvezuje se najmodavac predati stan za stanovanje

Pročitaj članak »

Ugovor o zakupu

Ugovor o zakupu regulira Zakon o obveznim odnosima (ZOO, od čl. 519 do 548, Narodne novine, 35/2005) na način da zakonodavac određuje da je ugovor

Pročitaj članak »

Ugovor o posudbi

Ugovor o posudbi nastaje onda kad posuditelj preda posudovniku određenu stvar na besplatnu uporabu a ovaj se obveže vratiti je nakon uporabe (čl. 509 Zakona

Pročitaj članak »

Zelenaški ugovor

Postala je gotovo redovna pojava da grupe i pojedinci prikriveno nude građanima kredite na kraći ili duži rok. Ovo se uočava na našim tržnicama, kolodvorima,

Pročitaj članak »

Zajam

Ugovorom o zajmu obvezuje se zajmodavac predati zajmoprimcu određenu svotu novca ili određenu količinu zamjenjivih stvari, dok se zajmoprimac obvezuje zajmodavcu vratiti poslije stanovita vremena

Pročitaj članak »

Nagodba

Nagodba je zapravo ugovor osoba između kojih postoji spor ili neizvjesnost o nekom pravnom odnosu, uzajamnim popuštanjima, kojim prekidaju spor ili otklanjaju neku neizvjesnost te

Pročitaj članak »