Odmorište na putu za srednji Jadran

Poduzetnik Milenko Ljepović iz Karlovca investirao je značajna sredstva u autokamp u Tušiloviću pokraj Karlovca Grad Karlovac danas nema autokamp. Nekadašnji kamp na rijeci Korani …