Obrazovanje i mladi

U očekivanju nove generacije

Nakon što su ispratili najnoviju generaciju maturanata koji ovih sedmica polažu maturski ispit, u Srpskoj opštoj pravoslavnoj gimnaziji ‘Kantakuzina Katarina Branković’ u Zagrebu očekuju upis

Pročitaj članak »