Ima 155 učenika – Željeznička tehnička škola u Moravicama, foto: Leonard Lesić

Škola na novom kolosijeku

Željeznička tehnička škola u Moravicama prilagodila se potrebama suvremenog doba