Kultura

Oglašavanje iz uspeha ili sa ruba

Mihajlo Pantić piše za Arhipelag magazin:
Posle sukoba sa ideologijom, koji je u neku ruku bio čistiji, sa jasno definisanim stranama u sporu, umetnost danas ulazi u paradoksalni sukob sa tržištem, istovremeno mu se nudeći i istovremeno ga poričući.

Pročitaj članak »